« Revista ASLRQ
 
ADRIAN BOTEZ - MATROZI SUBLIMII
 
MATROZI SUBLIMII
 
scăpaţi din Naufragiul unei lumi
Matrozi Sublimii – cu rănile-n văpăi
ne luminează Calea către Noul Luni
şi ne şoptesc despre-alte – Mii de Căi...
 
zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii
Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii
şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii
sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii !
 
din Port în Port – ei îşi sporesc Lumina
din Port în Port – topesc păcatul – vina :
da – Sfinţii noştri CRESC din Naufragii
 
adaugă Cărţii - fulgere-pasagii...
...n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova-Nfruntării
s-o înălţaţi - cumpliţi : Mântuitorii Mării...
***
 
ÎN LOCUL DIN PĂDUREA-NTUNECOASĂ
 
...în locul din pădurea-ntunecoasă
fulgeră Ştime – cari de cari frumoasă
cu plete verzi – cu trup de marmură – ca Luna
purtând pe capete – împărătesc – Cununa !
 
ele-şi aşteaptă-Alesul să-l înece
apoi răpească-l în adâncuri – în Palate
mistic ştiută – colo - -i a-Ondinelor Cetate :
măreaţă – Nuntă-or face – peste vreun timp ce trece...
 
...vrei să cobori imperii – până la Rădăcină ?
să vezi Zânele Apei – cu tot scăpând de tină ?
n-ai decât să păşeşti în Unda Fascinantă...
 
nu sunt nici Vreme – Ornic – doar o Cetate-Atlantă...
...pogoară-te-n vecie : numai aşa vedea-vei tu –  Minunea :
Mireasă Preaiubită-ţi va fi – Înţelepciunea !
***
 
TOT ACORDEZ LA STRUNE – SCRIPCAR DIN TATĂ-N FIU
 
...tot acordez la strune – Scripcar din tată-n fiu
visez – eu – Cântăreţul – într-un Palat Târziu
să-i lecuiesc de rane – pe Regii-Mbătrâniţi
căci Cântul meu e farmec – iar ochii-mi sunt vrăjiţi...
 
nu mă-nvăţa pe mine – bătrân strigoi de Munţi
cât Sânge – în Izvoare – a curs – şi cât din Frunţi
eu – şi nu altul – clădit-am Epopeea
din care-alung Trădarea – deci – fără greş : Femeia !
 
pe Poarta Epopeii săpat-am Slove Trei
s-alung şi Lăcomia – şi Crima – şi răcnete de Lei...
eu – biet Scripcar  - cel dăruit pe la ospeţe
 
eu sunt Dresorul Lumii – în Nopţile Măreţe...
...de ce ne fie frică ? – Cântecul a-nceput
făcând – el singur – bine -  cât Zeii n-au văzut !
***
 
ŢINE-MI SCRIPCA SUB BĂRBIE – PENTRU-UN ULTIM CÂNTEC
 
... ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cântec
vă trezesc din Somnul Morţii : Groaznicul vost' Pântec !
leac vă vine Armonia – Stih şi Viersuire
eu sunt – doar – Agonic Rege : vă dau Re-Mplinire !
                   
nu de Lup şi nu de Urs fie-vă Scăldatul
ci-unui Zeu – Ars de Lumine – pregătii eu Patul :
Patul – Câmpul de Războaie şi de Ostoire
Patul – egal fi-va - pentru-Erou şi Mire
Patul – Câmp de Trandafiri – al Lui Crist 'Nviatul...
 
...ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cânt :
Foc voi da Luminii-Cântec – înfrângând Mormânt
iar deasupra Mării – negre s-or ivi - Corăbii grele
 
căci deasupra de ostroave vor ploua – iar  - Stele...
...ţine-mi Scripca sub bărbie – şi – cu Jurământ
nu voi mai cânta alt Cântec – decât Cristul Sfânt...
***
 
FACEŢI – ÎN ACEASTĂ LUME - FACEŢI  S-ARDĂ HORA
 
faceţi – în această lume - faceţi s-ardă Hora
altfel nu ne înţelegem – încurcăm şi ora !
nu tot îngânaţi blesteme – ele v-or ajunge
nimeni vini n-are mai mari – decât cel ce-nvinge
 
cu-ascuţiş de Cuţitoaie – cu Topor şi Săbii...
...de ce n-aveţi luare-aminte doar la Sfintele Corăbii ?
veţi umbla în zdrenţi de duhuri – veţi cerşi iertare :
porţile vor sta închise – parcă-n aşteptare...
 
Vânt Ponciş – Matrozii Cântă : ia-te după Cântec
ia-te după Neaua Firii – ninsă în Descântec
nu-urgisi – cu Uragane – Oceanul Cuminte
ci încinge Gând  - Rostire – spre Steaua Fierbinte!
vino-n toi aprins de Horă – va fi greu – dar bine
 
chiar dacă - în Tălpi Bizare - bâzâie Albine...
...nu – Albinele nu-nţeapă decât Vreri de Rele :
în rest – voi – Matrozi ai Lumii : „ochii tot pe Vele !”
***
 
GRĂDINĂ ŞI MARE
 
tăcute – Florile Grădinii senin visează :
de-i arşiţă sau rouă – nu contează...
...seară se lasă – zorii-s oratòrii :
Grădina – neclintită – -i prinos Privighetorii...
 
Grădina-Mânăstire priveghează
Luna să nu ia foc – ci doar în Cânt să crează...
...văd Mări Celeste-n umbra de Copaci :
Ritm fascinant de Unde...  – ...sileşte-te să taci...
 
Matrozii sunt Călugări – în Templul lor Lunar
unde  oricare şoaptă – e-un Legământ Barbar :
traducerea din Limbi de Trandafiri
 
schimbă şi Cruguri – Popoare-ntregi de firi...
...deşerturi de sfinţenii ? – chiar şi-Undele Grădinii
Coroane-Aureole-ţi pogor – Sfinţit – pe creştet (...ori trudesc Mântuirii – încrâncenându-ţi Spinii ?!)...
***
 
SLĂVIŢI COPACII
 
slăviţi Măreţi Copacii – cu Rădăcina înfiptă în Izvoare
de n-aţi fi voi – n-aş fi aflat Furtuna cât ne doare...
Pădurea cântă Cântec Vechi – dar - totul - e bizar
când Strune nu-s ascunse-n Scripcă – ci-n Trunchiul de Stejar !
 
Mări de Verdeaţă Răscolită – amestecate-n Stele
vor lecui Eternitatea de Zei pudraţi cu rele...
Zâna Pădurii – asortată – deschide – astăzi – Balul
Copacii joacă Hora Vieţii – uitând că vine Valul...
 
Copacii Sfinţi vor în Altare – Candeli liturghisească
Preoţi sunt toţi ce văd Lumina că-ncepe-n Duh să crească...
e Noapte  - dar nu-i Zi mai plină : Corăbii de Credinţă
 
şi-au înălţat Vele-n Pădure  : Raiu-i AICI – nu doar e cu putinţă...!
...”Viaţa nu-i dreaptă” – zic toţi Strâmbii – aflaţi pe Arca Veche :
le-aş da dreptate – de n-aş şti : toţi cântă după-ureche...
***
 
RENAŞTERE
 
cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea
dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea...
nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane
nu mai eşti zeu – n-ai cunună : fugi de-aici – golane !
 
alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii
chiar de Sânge-mi curge-n Frunte – Obrajii-s cum Crinii...
sunt Vătaf de Suferinţe – nu – însă – şi Rege
pipăi după-un Foc Năprasnic : numa-aşa m-aş drege...
 
...cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină
am ieşit – cu Preţ de Sânge – din Cartea de Tină :
Stele-mi ard Coaja de Trupuri – şi scap de zădufuri
 
printre gene – ca o ceaţă - -mi regăsesc nădufuri...
...iată că nu-s gelatină : Foc înalt – miresme
i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – Râuri de Aghesme...
***
 
APOGEUL ÎNJOSIRII
 
...Pùrpura şi Coroana-mi fulgerau cumplit
când mă suiam pe tron – diriguind popoare...
...a fost în veacuri 'nalte – dar sunt – deja – un Mit :
rana din frunte - tot mai des - mă doare...
 
...am fost – apoi – Divin Ocean : mânia-mi spărgea baluri
am îngropat în mine albe neamuri – continente...
...astăzi sunt ostenit – doar şopotesc din valuri
Poveştile Titanilor (...pigmeii zic că-s doar...impertinente!)
 
...să fii Vătaf-de-Stele – ori Împărat Oceanic
să fii Heruv-de-Fulger – ori Dumnezeu Tiranic...
viermii te-or sfredeli-n huliri – măscări – amarnice batjocuri
 
de nu eşti Rege-Vierme – în Marele Nimic
zguduitor de nu eşti  - între maţe -  Prinţ-Limbric –
caută-ţi istoria prin Munţi – pe la Mitocuri...
***
 
ROSTUL MATROZILOR MISTICI
 
Catarge vin – Catarge pleacă –
Oceanu-i înclinat – oleacă...
...şi câţi  gândesc la Suflet de Matrozi ?
câţi se gândesc la Harfă : câte Corzi ?
 
şi – totuşi – numai prin Matrozi aflăm
ce nu vedem – şi – poate – n-om vedea :
ei sunt Privirea Mistică : o-ncredinţăm
celor ce frică n-au ! - ...hmmm...poate – doar de Ţărm...
***
 
PORTUL INIŢIATIC
 
un Port e-o altă lume – şi Matrozii caută
şi speră într-o vastă ocrotire...
un Port e-uitarea lumii de-amintire...
...poate Corăbii – astăzi – le mai laudă...
 
într-una pleci – ajungi – şi iarăşi pleci
deasupra-ţi zboară gravii lilieci
şi prevestesc că Portu-i doar o POARTĂ
din cele cari se-arată – spre împliniri de soartă
 
...dar dacă ŞTII – Martiriu este Portul
căci îţi asumi să-nvii – când ceilalţi văd doar...mortul !
nu-i Naufragiu - -s de-àripi pregătiri
 
şi dorul de-a-L păstra pe Crist – Statornice Grădini de Trandafiri...
...nu pot nici Valul şi nici – haìn  - El-Vântul
să-ţi smulgă – din fiinţă – şi Duhul şi Cuvântul...
*
...în toi de-Ocean – Nuntire e de Munţi :
golind pocale-n ceruri – Zeii zâmbesc – cărunţi...
***
 
MAREA ŞI STÂNCA
 
Marea şi Stânca – a cui e Dreptatea ?
feminitatea răbdătoare va nărui-aroganţa
Corabia-nlocui-va – cât de curând – Cetatea...
fluiditatea-şi impune eleganţa...
 
Marea şi Stânca – ce spumegare furioasă !
Injuria Spumoasă îmbrăţişa-va Catargul Bărbăţiei
şi se va căţăra – iederă-impetuoasă
impunând – peste toate cele : doar Herbul Dinastiei...!
 
Matrozii doar Privesc : sunt jocuri de putere
Necruţătoare – încălecând pe Vrere !
Matrozii-nvăţăcei învaţă cum Tăcerea
 
Stindard e în Triumf – deloc Plăcerea !
va dispărea-aparenţa – Cântul e al Credinţei !
...de ce să nu învingi – când poţi schimba
tot ce-a fost Crimă – Rău – 'naintea ta ?
***
 
LEBĂDA-CRIST
 
solzoasele Sirene – fascinante
momesc Matrozii – pe veşnicele pante :
căci între Bărbăţie şi-Unduire
se duce Lupta Dreaptă – pentru Nemurire !
 
...ce Cântece şi Stihuri nasc în luptă !
ce  Armonii se iscă – dincolo de trupuri !
să nu te-nfăţişezi – de-ai Scripca ruptă
de Stihul ţi-e beteag –  strâmbat de ...„grupuri”...
 
avem un singur Zeu : e Armonia !
luptăm c-un singur Crez : Noi Constelaţii !
zdrobim Târziul şi Monotonia
 
clădim Lumină – fără tribulaţii...
...sunt infinite Lumile-Armoniei :
Lebăda-Crist – în toate - -i Duh Tăriei !
***
 
BIATA  BARCĂ – MUMA ARCĂ
 
biata  Barcă – Muma Arcă
pe  Ocean nu-i loc să-ntoarcă !
ori urmezi Matrozii – spre Tărie
ori rele te zdrobesc : o Herghelie !
 
...ninsoare de Lumini se-agaţă de Catarg
Vântul şi Valul ocrotesc Sămânţă
ce va deschide lumile mai larg
sufletul – mai adânc smerindu-l – spre Căinţă...
 
zbura-vor Păsări – ca alternative
(...la tot atâtea scopuri şi motive...)
la Miezul Libertăţii şi-Armoniei...
lăsaţi-vă în voia Milei Selenare – Viei !
 
şi veţi afla : Frumosul orişicine-l poartă
şi veţi afla : Hristos e orişiunde :
în Munţi – în Mări – Izvoare – Sfinte Unde!
Duhul Rebel nu este Sclav-de-Soartă !
***
 
EXISTENŢA NU-I O CĂLĂTORIE DE PLĂCERE
 
vei pleca de undeva – spre a ajunge
altundeva : niciunde - nicio scofală  - de pielea ta...
numără Corăbiile – din zece în zece
şi – poate - -ţi va trece pofta de-a tot petrece
 
aici e vale – colo e deal : asta-i toată învăţătura
pe care ţi-o poate zice – pe de rost – până şi bătătura...
nu insista la porţi deschise – la sorţi deja scrise :
altfel – se va zice că nu eşti în toate minţile...permise...
 
oricum – mereu şi pretutindeni – o vei lua de la-nceput
oriunde vei fi şi orice ai fi făcut :
sfinţi nu sunt (decât în calendar) – şi nici draci – aşa că-apucă-te de-aprofundează
 
şi – la ce – deja – ai dobândit : STAI ŞI VEGHEAZĂ...
...existenţa nu-i o Călătorie de Plăcere :
pretutindeni – miere pe buze – în fapte : fiere...
***
 
PUNE ŞAUA PE CALUL SOARELUI    
 
pune Şaua pe Calul Soarelui :
vom zbura peste Mări – Corăbii – peste Matrozi...
înnoadă-mi Capul de Şaua Calului :
n-ai nevoie de Cap – când vizitezi Sori şi Irozi...
 
e-o zi ca oricare alta – scăpată din poala Lui Dumnezeu
un Dumnezeu senil – cum am văzut la circ – cândva – un Leu...
varsă Var Nestins – peste întreg Pământul
şi lasă-l să-l împrăştie  - pe-ndelete - Vântul...
 
noi ne ţinem de călărit – nu de salubrizare
de aceea – şi mergem la Hergheliile de Soare...
...între mine şi Calul meu – e-o vizibilă asemănare :
 
amândoi ne-am săturat de Pământ – de mâncare...
...”bagă viteză – Solarule –  vreau să ies  - din orice-ntrebare :
mi-e mai bine-ntre lumi – decât... în fiecare...!”
***
 
ÎNVĂŢĂTURĂ
 
Naufragiul e cea mai înţeleaptă
Poveste – pe care n-ai asculta-o – dacă
nu ţi s-ar întâmpla – necesar - şi
legic – şi
peste
 
Naufragiile sunt aşezate – în
viaţă – strategic şi-n
şir – precum nişte
Candele-Aprinse  – cu Mir - care te-ndeamnă la
Meditaţie – la
Rugă – şi la-a
Alege – mai cu băgare de
seamă – cu mult mai
statornice fantome - cuprinse de
Lege
 
Naufragiile sunt leacuri – nu
fleacuri - pentru Trezirea Dârzeniei – a
Luminii – a Scârbei de
Furişat - deci a
Omului Adevărat
 
...cine a suportat un
Naufragiu – le va putea suporta pe
toate : cine s-a deşteptat - prin
Naufragiu – numai acela va
răzbi între Zei – ieşind
definitiv – dintre
Şerpi – Şacali – Tigri şi
Lei
***
 
BINECUVÂNTATĂ  -  PATRIA MEA
 
binecuvântată Patrie – a Munţilor şi-a Mărilor
binecuvântată Patrie a căutărilor şi aflărilor
a tuturor Florilor - a Zborurilor slobode - ale tuturor Acvilelor-Păsărilor :
Sfânt – Pământul Tău - duios ne sfinţeşte Zânele şi Mumele Neamului
Grădinile cântă-ngereşte : de fapt - sunt (umflate de Vântul Matrozilor) -  Harfele Ramului...
...în genunchi ne rugăm – la-Altarul Tău – Patrie Sfântă - în toate zilelele Anului...
 
venim - în genunchi - către Mândra Crăiasă :
tămâi de păduri rostogoleşte pe coastele Munţilor – precum şi în Casă...
iar Valul de Mare l-a fost făcut atât de-nălţat –încât nu ştiu :  mai sunt pe Pământ – ori în Cer am şi-intrat...?!
 
...ştergem din hronici şi halimale-nvechite - -insipide-Epopei – şi
TRĂIM - făr' de boală a  Cărţii...Poveştii :  PĂSTORII MALULUI  DE NESURPAT – DE NESĂGETAT : „ORTOMANI” ŞI...TUSTREI !
 
...stângaci – uituci – oleacă laşi – noi - de la Moşii noştri – Candela Re-nvăţăm
de la Strămoşi  -  Regească – precum Vulturii – rămasu-ne-a Fruntea
am făcut – demni – peste vremuri – Biserici şi (spre Heruvi ori Serafi) – Mândră – iar – Puntea...
de la Strămoşi - iară - vom cere Peceţi de-Mpăraţi
şi cerem şi Soră-Doina – şi Mumă-Hora – care ne-adună – negreşit – pe toţi –  Fraţi
 
...da – popoare toate – cândva - în timpii cei de pe-a Prăpastiei buză
vor striga – cu urlet s-or spăima – pentru că nu vor avea nici spuză...
 
...prin bezne - vâjâind-bâjbâind – la noi ele-or veni (-n ritm vioi !)
după Scăpare – după Mântuire - după Candelă-de-Zi :
da – numai la noi  afla-vor – iarăşi -  popoarele lumii-mbeznate-n Judecata din Urmă – iar noi
dimpreună cu Duhul – Năduful – ce-avem sfânt - le vom părtăşi :
 
Văpaie şi Sfinţită Urnă ! - ...mistic – prin Ele - Timpii nu vor mai porni...n-or mai tropăi...!
...şi  - frăţeşte – atunci – TOŢI – Foc-de-Duh  vor primi –  de la Patria mea
la care – de-atunci – Neamurile – TOATE – s-or închina...!
*
...Corbii – din întunericul cimitirelor – prelung ne vor privi – şi n-or mai îndrăzni
să fâlfâie a nenoroc – în bătătura Soarelui şi Lunii – Miri Sfinţi – ce veşnic ne-or păzi...

 

Sursa: Adrian Botez, 2020