« Revista ASLRQ
Adrian Botez - Poezii

 


ARIÀLII

ariàlii – non-reàlii - pogorâţi din galaxii
vin în turme de lumină – meşterind cleştar în vrii:
va fi noua omenire – hotărâtă în tării
vor fi duhurile noastre – primenite prin făclii

stihuri se-ntorc pocăite – după zarva din păduri
şi scăldate-n pisc de munte: nu e timp – nu sunt nici furi
se orânduie în raze toţi ce-au fost cobòlzi obscuri
înviind firi dumnezeie în noi trupuri de azùri

fără pată – sărbătoarea de întoacere-n oştiri:
binecuvântează luna - roua de pe trandafiri…
nu nădejde – ci credinţă se stâlpeşte în Cabìri

nevoind spre tinereţe – dai de veşnice iubiri…
…inorogul singuratic – în extazul de Fecioară
a sfinţit arhitectura îngerilor – iar şi iară…
***

NU PRIN SLUGI SE-NALŢĂ RĂSTIGNIRI DE ARTE

zeii totdeauna sunt capricioşi
n-aştepta s-asculte rugile-ţi smerite
stau acolo-n ceruri pentru curioşi
ca în loji regale – voci fără cuvinte

gura de pomană – frate – n-o răci
ei vor face totul cum îi taie cheful
nu-i nădăjduire-n cerul ca sideful
cel ce crede-n milă – sigur s-a răni

sunt meschini – trufia le-mplineşte hrană
mameluci de raze – ţepeni reci străini
singuri se numiră “ghizi” în lumea vană

“rutieri agenţii” îndemnând spre spini…
…chiar de altă lume-i dincolo de moarte
nu prin slugi se-nalţă răstigniri de arte!
***

BĂTĂLIA IUBIRII

cioara
dă cu gheara
şi-alungă-n spini seara

privighetoarea
cântându-şi visarea
aduce-n munţi – marea

din vârful lunii
Pasărea Strunii
alină-şi cu raze nebunii

iar Trandafirii
au redat firii
Lira Luminii Iubirii
***

LEGEA POETULUI

să ştii ce vrei
să-nveţi cum să vrei

'florì-vor tei
şi-n vârf de stei!

crai peste valuri
mireasmă de maluri

călări pe-orice vis
văpăile-au scris:

“ne-ntoarcem cântarea
spre paradis:
acolo-i - doar - Floarea!”

…corolă de-altar
îmi chem Grădinar

pe Crist-Ametist:
Sublimul Artist!
***

IUBIRE ŞI TRUISM

trăieşte: amintire-a frigului frumos
a tot ce-a mai rămas din mine – viu şi-ntreg
a tot ce n-am fost nici meschin nici dezastruos
când te priveam adânc – ca să mă înţeleg

trăieşte: voi n-o vedeţi – nu-ncape-n galaxii
zeiţă şi icoană – umple-altar
credinţa-n ea: religie doar mie
doar eu mă-nchin ei – preot şi barbar

în cavalcada stelelor hinduse
eu o pictez în raze neapuse
iar muzica-mi e-n stih pe-o carte scris

ce-i noua biblie: iubiri fără zapis…
…pe poarta tuberozelor astrale
truism silabisiţi: “doar muntele nu-i vale”…
***

PĂSĂRILE NOPŢII

pasăre de noapte – luntraş de-ntuneric
vâsleşti printre vise – nu-i nimic feeric:
vetrele de monştri toate se răciră
phönicşii-nvierii abia mai respiră

pasăre din lună – leac de miezul nopţii:
nebunii extatici sorb boarea-ţi de liră -
nimeni nu ascultă menestrelul morţii
e de-ajuns suspinul rourei-claviră

demonii astenici scheaună prin ceaţă
teii le dau sfaturi pentru-o nouă viaţă
iar privighetoarea - din cleştarul firii

a deschis luminii – mistici – trandafirii
…pasărea nădejdii – ruşinând durerea
i-a furat - chiar sorţii - zarul şi vederea…
***

UN OM ADEVĂRAT

pe-un om adevărat îl ucizi dar nu-l frângi
să nu-l mângâi cumva – mai ales să nu-l plângi:
voievod peste inimi şi prinţ peste minţi
îşi râde de ţâfne şi scuipă pe-arginţi!

…vreţi aripi şi faimă – când numai huliţi?
vreţi îngeri şi rai – când pe Crist răstigniţi?
când râdeţi de trudă – şi-i trudiţi-pe-umiliţi?
nu râvna de ceruri – ci dreptul din suflet

nu fala-n biserici – ci raza-n răsuflet
va face să cânte copacii în lume
pe Crist pogorî-va din slavă – anume!

…vă ierte Hristosul de râvnele toate!
cu milă de Tată la toţi El v-arate:
a fi bun – e o slujbă ce încă se poate…
***

DEPLÂNGEREA MORŢII

te deplâng – sincer
Moarte: tu nu vei avea parte
niciodată – de ceea ce au
oamenii: nu vei avea – nicicând – parte de
câteva clipe ale Miracolului
Bucuriei - ori
Durerii Oracolului – ale
Seninului ori
Furtunii – ale Deznădejdii şi
Genùnii - ca şi ale
Împlinirii – întru lacrima - sfânt învăpăiată
Iubirii

...o – Moarte – eşti cea mai
sărmană – dintre
sărmanele nălucìri ale
universului – ieşită eşti tu din
orice-ntocmeală a
versului...

te deplâng – amar te deplâng
Moarte: eşti condamnată – pe
vecie – la stearpa şi
sumbra singurătate – numai la dus şi la
foarte - eşti condamnată să dai
oricui
oriunde – cutremur de
runigunde - veşti negre
integre şi
inutile (asasine
fitile!) – fără să ai dreptul – apoi – de a
te zvârli drept cu capul în jos - şi
astfel - sondà - majestuos - cràterul
apoteòzei sufletului
răsufletului
Crin - fără să ai
dreptul - apoi – de a te
năpusti – ca-n
bazin – în incendiul ceresc al
Luminii-de-Lin: Lumina
mâhnirii vii - ori Lumina
părerii de rău
încarnate-n tărìi – Lumina
exploziilor de flori
siderale – mistice prorociri
boreale

...nu poţi – Moarte – să plângi – nu poţi să
iubeşti: învaţă - măcar să
mimezi - tu către tine
însăţi – Uimirea - Răstignirea
Minunea şi Fericirea
Bună Vestea – învaţă-le
după ureche - acestea (fie şi trucat – izbite din
hat în hat!) - de la
trecătòrii - de la atât de efemèrii
oameni – puzdèrii - află de la
orbii pe care-i conduci - poticnit - pe un
bizar şi bazar
Drum-de-Fum (...despre care Drum-de-Climă - o - biată
Moarte – tu nu ştii şi nu poţi învăţa
niciodată – nimic – nici măcar o singură
Rimă: tu nu poţi decât - jalnic
dibuì cu palmele-ţi
uscate - stâlpii şi bornele
nenumărate - de pe care El a şters
orişicare cifră – pentru a proclama şi
celebra - astfel - invincibilitatea
Eternităţii
Vii...)

...dar tu
Cauza Cauzelor - nicicând
n-o s-o ştii!
***

MERCENAR

trufaş
armaş
creastă şi panaş

măcelar
catenar
al lui „Luces” mercenar

vii din Joi
către Luni
stingi cu buzele minuni

claun ignar
ochi de jar
alungat din Walhallar

cocostârc
smead şi spârc
scapi cariatide-n smârc

cabotin
crez cretin
îmbrăcaşi straiul de spin

frate Laur
Minotaur
fă din el ginere graur

chin de stea
lună rea
s-au pitit după perdea

adonai
tocma-n mai
va ieşi la târg de rai...
***

REPETABILA…ÎNVÂRTEALĂ

rânduit şi răstignit ai fost la porţi de Crin
fără flori-stâlpări şi fără chiar de-asin
să opreşti potopul Lumii-de-Prostie
şi să faci lumina lină iar să-nvie

au trecut de-atuncea mii şi mii de ani
curţile-s pustii – plăvanii tot plăvani… -
şi vor trece - măre - nori încă mai mulţi
dar la suflet noi rămâne-om tot desculţi

…se tot plimbă prin Cetate-un orb cam şui
cari numai nu vrea să facă răul – nimănui!
şi pârgarii-şi freacă mâinile în poală

căci Golgòta nu se cade s-o laşi goală…
…Criste – nu lăsa mereu povestea asta
să se-nvârtă-n jurul cozii – chiar ca proasta!
***
CANDELA LUMII
Ardealul mereu sângerează cumplit
şi ne-nsângerează pe câţi n-am murit:
de flăcări izvor – cum coasta Lui Hristos
Ardeal – Suprema Rană - „pe ceruri în gios”...

...a fost odată – şi va fi în veacuri
Cetate-n Duh şi-n tăinuiri de leacuri:
lui Sarmis fii – văpăiem Stea Fiinţei
tot din Ardeal – născători Vetrei Ginţei!

...prin munţi şi ape vom răzbi-n lumină
să ştim ce-ncepe şi când se termìnă
să ştim cine sùntem şi-ncotrò pribegìm

candelă lumii mereu noi să fim...
...făclìi ce-n Ardeal ca valahi noi jertfim
vor fi călăuze-omenirii-n sublim!
***

RUGUL LUI BUTEANU

din ştreangul sălciei plecate peste Criş
zbucni un rug cumplit de flăcări peste veac:
de-aici Muntele-Ardealului suì pieptiş
prorocul libertăţii Neamului Valac!

la Iosăşel – Pasărea Phönix reînvie
spre disperarea asasinilor de glie:
prefect peste Zarand – Buteanu cel de Fier
a devenit prefect Ardealului din cer!

moşia noastră nu-i tâlharilor tocmeală
amarul viu iscă Lebăda Bicefală -
căci gemeni în lucrare-s eroii valahimii!

mai mult: Iancu-Buteanu-Horea ard Treimii!
...nu scapă dintr-al uitării tăvălug
decât cel ce-şi re-arde firea sus – pe rug!
***

PERSONALITATE

personalitatea unui
spălător de vase – trufia unui
blacheu strălucind – pierdut în
visele unei
bălţi

cât poţi fi de lacom şi
crud? – atât cât să te-nghiţi
hulpav - pe
tine însuţi – să-ţi sugi înverşunat
cu rânjete sadice - măduva propriului eu
stupid - şi concomitent să
aplauzi - râgâind
triumfal întru
deplina satisfacţie
gastrică

cât poţi fi de prost? – cât
e necesar pentru ca
specia umană să fie compromisă şi
descalificată – pe veci - din
toate meciurile
lumii
***

CINEVA

acolo sus e cineva care
uneori tropăie – alteori – lugubru
tace: şi ţi se face
pielea de găină – când nu-şi face
simţită prezenţa: absenţa
lui - aparentă - dezlănţuie
catastrofele sorţii

rugaţi-l fierbinte – prin orişice
mijloace – permanent – să
tropăie: măcar atunci
vom şti cu cine avem de-a
face – sau – în cel mai rău
caz – că avem de-a face
în această cumplită beznă
sinucigaşă – cu
cineva

cu cineva – cât mai
asemeni disperării
noastre – zgomotoasă în
istorica ei
agonie
***

ABATOR COSMIC

suntem făcuţi din groază şi din carne
bieţi cerşetori sub bolţile terorii
dar cerul nu-şi vădeşte nici lucarne
iar ca-Arhitect - nu va da glas erorii

nu capodopere – ci accidente pure:
suntem străini în cuibul Lui de Şarpe
degeaba unii îşi cioplesc murmùre
căci Adevărul stă ascuns în harpe

n-avem de-ntors – iar înainte-i beznă:
o biată turmă dusă la tăiere -
se-aude Măcelarul cum de gleznă

toporul şi-l ascute spre tăcere
...lăsaţi şi vacii-un sfânt pe îndelete
făclii - să-şi vadă hoitu-ajuns cotlete...
***

TRUDIRE TRĂDĂTORILOR DE NEAM

n-ai decât – Doamne – cu duşmanii mei
să faci ce vrei: binecuvânt – uitare... -
din trădătorii Neamului Cel Mare
creează-nsă cimpoaie-n feredei:

din ele ţip către băieşi s-aducă-uncrop
să-l torn „pre instrumentele umflate”
şi să-i scufund sub ape blestemate
luminii interzişi – măcar şi-un strop!

...nemernici – leproase hiene şi şacali!
o - rai cu iad se ceartă cu furie:
prea monstruoşi - uscaţi şi...festivali -

veţi atârna în hău – pentru vecie!
...peste eoni - la târg galactic – colo-n deal
munciţi - trudiţi veţi fi ca măşti de carnaval!
***


 

Sursa: Adrian Botez, martie-octombrie 2016