« Revista ASLRQ
 
 • Nicolae Petrescu Redi - Arhimede


  Arhimede

  Cerc pe nisip
  desena Arhimede,

  cerc de soldați
  desena soarta.

  Rază de gând
  creiona înțeleptul,

  umbră de lance,
  zale de fum,
  soarta.


  Ecoul

  Aud pe Titanic
  triste vioare,
  din lemn ce
  n-ajuns-a
  bărci de salvare.

  Îndrept privirea
  spre bărcile
  cele,

  barca lui Caron
  e printre ele.

  Se-amestecă
  lacrimi
  pe puntea suspinului,
  viorile cântă
  „Simfonia destinului”.


  Ana Meșterului Manole

  „Casă de piatră,
  de piatră,
  de piatră”,
  îi cotropea gândul
  ecoul urărilor
  din ziua nunții.

  „În miezul pietrei,
  duios înmărmuri-vei”,
  proroceau bătrânii.

  „Fără soața-mi catarg,
  visul meu, Ană,
  din cer nu se vede”,
  îi șoptea Manole!...

  – Zidul se-nalță până-n povești,
  spume de sânge îmi spun că trăiești,
  Ană, trăiești?

  – Ascultă, Manole, mireasa-ți e vie –
  ce suflet îngheață zidit în făclie!

  Mă rog la Iisus, la Sfânta Marie,
  doar cerul e larg în strâmta-mi chilie!...

  Meșterul Manole
  își poartă crucea
  de sare grea,
  din lacrimi.

  Prin mâinile Anei
  trec, Doamne, cuie,
  cuie de-agățat
  icoane.


  Regina Maria și-a lăsat inima românilor

  Dintr-o casetă-albastră,
  de mult lăsată-n dar,
  răzbate-un ticăit
  de ceas trecut prin jar...

  E inima Măriei,
  cea perlă de coroană,

  Manole, ascultând-o,
  pare-a-i vorbi o Ană!

  Șiragu-i de bătăi,
  cândva,-n Războiul Mare,
  încununa un vultur,
  încununa o zare.

  Cu grijă de soldați, de oameni
  necăjiți,
  în patru cămăruțe, pansat-a mulți răniți.

  Bătea la porți înalte
  spre a grăbi
  Unirea...
  Departe, ce departe
  părea că-i despărțirea !

  Of, inima reginei
  într-o casetă bate!

  Retrasă-n al ei timp,
  aproape-i și departe.

  Ce rază îi dă viață,
  ce vrajă o străbate?!

  Oriunde e mutată –
  și ferecată, bate!


  Ecaterina Teodoroiu și ia

  De ce leoaică par
  prin vremuri
  de urgie ?
  Sub haina-mi ostășească
  eu, Doamne, port o ie.

  E rană și bandaj.

  Aminte îmi aduce
  de bolta zâmbitoare,
  de frații mei căzuți
  pe câmpul de onoare,

  de dascălii din școală,
  cu raze de beteală,

  de muica mea căruntă,
  visând să vadă-n poartă
  un brăduleț de nuntă ...

  Gornistul sună-alarma,
  iar fulgeră,
  iar tună,
  minat de nori e cerul
  când pacea nu-i cunună.

  Strigăm din toți rărunchii:
  „Pe-aicea nu se trece”,
  ceva mă arde-n piept ,
  fioru-i foarte rece.

  Dispare-n ceți plutonul,
  de glonț străpuns,
  vestonul
  cu lacrimi roșii plânge,

  duios șoptește ia:
  „Pe mine, Caterină,
  de mult mă porți în sânge!”

  Se scurge din ochi
  raza,
  puterile mă lasă...

  Lungește-mi, muică, ia,
  să par că sunt mireasă.
 • Sursa: Nicolae Petrescu Redi , 2021