Biografie


 

Valeriu Cuşnerenco, cu pseudonimul de scriitor Valeriu Cuşner, s- născut în oraşul Constanţa la 22 martie 1937 şi a trecut în nefiinţă la 21 februarie 2010, Constanţa. A absolvit Liceul Mircea cel Bătrân în anul 1954. În 1960 a absolvit  Facultatea  de  Mecanică  a  Institutului  Politehnic  Iaşi. În perioada 1952 - 1960 a practicat fotbalul de performanţă (întâi ca junior la formaţia Locomotiva PCA-în prezent Farul Constanţa – apoi- ca senior- la Ştiinţa Iaşi).
   A lucrat  ca inginer proiectant  în  Constanţa. A făcut  parte  din  grupul de scriitori  liberi, condus de poetul Radu Crişan. În acel grup se afla şi poetul Horia Agarici (celebrul aviator care „vânase bolşevici” ), precum şi Paul Andreescu ( în prezent este şeful Filialei din Constanţa a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici ).
Deţine premiului I - pe ţară, în anul 1998, la Emisiunea politică de la Televiziunea Română intitulată „Punctul pe i”, precum şi numeroase diplome şi insigne pentru performanţele din munca de proiectare.
Este cuprins în Antologia aniversară „România din suflet” - Editura „Boldaş”- Constanţa şi este membru al Enciclopediei Hübners Who is Who (Verlag für Personenenzyklopädien AG) iar în anul 2008 a fost inclus în Enciclopedia Personalităţilor din România la pagina 369.

 
REFERINŢE CRITICE
 
Alina Beiu-Deşliu
Citate din:
-POSTFAŢĂ la volumul de poeme „Joc de nenoroc”
Definindu-se prin combustiile sale interioare, după istovitoare căutări în lumea din afară, Valeriu Cuşner răspunde, în final, dacă a găsit ceea ce căuta, prin cuvintele; „Nu! Dar am zărit şi o altfel de lumină”
-PREFAŢĂ la volumul de poeme „ Împuşcaţi-i pe poeţi”
Valeriu Cuşner nu este un homo religiosus; el pendulează între sacru şi profan. Percepând existenţa umană ca o încorsetare cauzată de permanenta cenzură a societăţii asupra poetului, eul său, într-un reflex freudian de apărare, se autoizolează instinctiv, pentru a supravieţui”     

 Acad. Ctin Bălăceanu Stolnici
Citate din :
-CUVÂNT ÎNAINTE la volumul de poeme „ Joc de nenoroc”
Poezia domnului Cuşner este străbătută de un fior şi o înţelegere filosofică ce nu pot fi, în final, catalogate decât ca optimiste deoarece, depăşind miturile şi iluziile pe care viaţa i le-a pus în cale: iubirea, durerea, vremea de vis cu aziluri şi palate şi aflându-şi refugiul în divinitate, el reuşeşte să găsească un sens, o direcţie şi o lumină.
Din tristeţi şi suferinţe împietrite, din lacrimi şi doruri neîmplinite, autorul pune întrebări, leagă răspunsuri, dezleagă semne, ca un adevărat profet-poet de tip Solon.
 
COPERTA IV-a la „Cronici discursive”
Ion Roşioru
Valeriu Cuşner este un scriitor care merită să-şi învingă proverbiala-i discreţie şi să iasă mai cu aplomb în lumea literară.
Scrisul său, poetic , cât şi exegetic, îi conferă acest drept.
 
Romulus –Iulian Olariu
Parcimonios, autorul , asemenea unui căutător neostenit, ne dăruie şi nouă, ceva din puţinul pe care l-a strâns ca să mai adauge luminii încă o undă.
 
Viorica Răduţă
Valeriu Cuşner dispune de acel lirism curat care aminteşte de trăirea labişiană. Ceea ce îi defineşte poezia de adâncime este tipul de oem în care se afirmă frumoasa naivitate, inocenţa strecurată şoptit, unde apar candoarea şi sentimentul în stare pură.
 
REVISTA „FĂCLIA” din Cluj
Mircea Ioan Casimcea
Valeriu Cuşner se situează în zona criticii raţionale, fiindcă, ajutat şi de intuiţie, poate pătrunde în sufletul cărţii încât să trezească interesul cititorului pentru cartea respectivă.. Deseori izbuteşte să empatizeze cu autorii , descoperindu-le sufletul şi să pătrundă în miezul cărţilor lor, apelând la concepţiile unor scriitori sau filozofi celebri, pentru a releva prin fraze limpezi ş i profunde sensurile insesizabile cititorilor.


 
 
Volume publicate:

2001 - volumul de versuri „Pândar de vise”, editura Metafora, Constanţa

2004 - volumul de poeme „ Joc de nenoroc ”, editura FIME
 
2005 - „Împuşcaţi-i pe poeţi !”, editura EX PONTO, Constanţa
 
2007 - volumul de critică literară „Cronici discursive
 
2008 - coautor la volumul aniversar „România din suflet
 
2009 - volum de proză „Timpul Zero”, editura Junimea
 
Activitate literară:

Colaborează cu poeme, cronici literare, eseuri şi proză la reviste de cultură : Contemporanul - Ideea Europeană, Luceafărul, Cronica Fundaţiei Internaţionale Mihai Eminescu ( toate din Bucureşti ), Axioma ( Ploieşti ), 13 PLUS ( Bacău ), Bucovina Literară ( Suceava ), Steaua, Adevărul, Oraşul, Făclia, Cetatea Culturală ( toate din Cluj ), Memento (din Timişoara ), Turd΄Art ( din Turda ), Oglinda literară din jud.Vrancea şi la revistele de cultură din Constanţa: Tomis, Agora, Marea Noastră, EMEL ( Ideal ), de asemenea şi la revista Qirim Cultural Association of Canada.
Frecventează, deseori, şi Cenaclul Literar „ M.Sadoveanu” din oraşul Constanţa.


 
Fotografii reprezentative

 

 
 
 
Linkuri despre autor:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeriu Cuşner - Poezii

 Împuşcaţi-i pe poeţi!

Acei încurcă-lume ce au croit prin veacuri
o altă hartă-a lumii cu visurile lor,
Don Quijotişti notorii, mari vânzători de fleacuri
scălâmbăind cuvinte cu multe înţelesuri,
scuipaţi de nătărăii ce i-au dispreţuit,
flămânzi de-nţelepciune, de faimă şi iubire
scărpinători de muze, bogaţi în sărăcie,
huliţi de răii lumii, aplaudaţi de regi,
slăviţi prin lupanare, geloşi pe nemurire,
trăind după un cod de neînţelese legi,
deştepţi nevoie mare, iluştri nătăfleţi,
să-i împuşcăm pe rând, să terminăm cu cei
ce s-au crezut, sau nu, că ar fi fost poeţi !
 
Născocitori de snoave şi de cuvinte rare
ce au tradus tăcerea în şoapte de vioară,
urcând pe scara vieţii c-o traistă-n vârf de băţ,
palavragii de şatră, celebri pierde-vară,
dispuşi să-şi rişte viaţa pe-un dram de libertate,
cântând durerea lumii şi-a ei nefericire
şi înfruntând de-a pururi oriunde nedreptatea,
loviţi de stăruinţa minciunii uneltire,
corăbieri pe-oceanele schimbărilor eterne
sacrificându-şi viaţa pe lucruri de nimic,
savanţi sau histrioni, ţărani plini de iluzii,
profesori şi studenţi, beţivi petrecăreţi,
copii, sfioase fete, băbuţe narcisiste,
să-i împuşcăm pe toţi ce se mai cred poeţi!
 
Eroi de cafenele, iluzionişti macabri,
naivi de cursă lungă, târându-se pe coate,
scafandri în lighean-căutători de-adâncuri,
cinstiţi pân-la prostie, creduli că după moarte
vor fi cinstiţi în veacuri de posteritate;
trăind fără de vârstă, nemuritori bătrâni,
sau tineri iezi fugind cu raniţa în spate
pe necuprinsul lumii de-a pururi galopând,
purtând cu greu în suflet dureri împrumutate,
dispreţuind onoruri, celebri ipocriţi,
erotici prin născare, amanţi de operetă
iubind mereu pe alţii, deşi n-au fost iubiţi,
zei albi de ciocolată curtaţi la bal mascat,
trăind în sărăcie, de-a pururi răzvrătiţi,
metaforişti pârdalnici, în rime arhitecţi,
frumoşi din turtă dulce cu pletele în vânt,
să-i împuşcăm pe cei ce par a fi poeţi!
 
Îi împuşcăm degeaba! Din nou vor răsări;
ciuperci viu colorate după o scurtă ploaie.
Cum ziua dă în noapte iar noaptea dă în zi,
vor umple iar pustiul, vor înflori pe câmpuri,
vor colora abisul cu visurile lor.
Nu poţi goni beţivii din cârciuma din drum;
mereu se vor întoarce, chiar osândiţi la moarte.
Nu poţi mereu distruge spitale de nebuni
chiar dacă vom ucide pădurile din noi,
chiar dacă vom goni toţi fluturii din flori
şi vom seca izvoarele ce curg mereu spre mare!
Nu poţi opri căderea eternelor ninsori,
nici fărâmarea scoicii în fire de nisip
şi nici speranţa care-nfloreşte-n fiecare!
 
Seismografi pârdalnici ai devenirii noastre,
poeţii-s condamnaţi la un sublim blestem;
să lumineze noaptea tăcerilor din noi.
Sunt sarea din bucate, sunt îngeri vidanjori
ce sufletul ni-l spală de-acel fetid gunoi
depus de viaţa aspră în noi de-atâtea ori !
 

MI-E TEAMĂ…

Eu m-am aprins târziu, fără de ştire,
din jaru-ncins ce tot mocnea în mine,
din lucrurile la-nceput străine,
ce au crescut mereu spre împlinire.

( Şi numai după ce-a pierit în ură
o lume prea lipsită de iubire ).

Aş fi putut, cândva, altfel să fiu
dacă, cu palma-mi pusă peste gură,
m-aş fi aprins cumva, de timpuriu.

Iar de-aş fi ars atunci până la scrum
aş mai avea puterea arderii de-acum?

Când încercam să tot pătrund în toate,
sărind mereu din fusul meu orar
cu sprinteneala dată de destin,
(şi prtea lipsit de-a-nţelepciunii zestre),
spirala timpului nu putea s-arate
cifrul ascuns al marilor ferestre
spre Nordul ce abia-l întrezăream.

Doar dibuiam întregul din fărâme,
să mai răsară flori printre ruine,
când lumea-n jur pornise iar să cadă
şi să răstoarne-n rău ce era bine.

Dar stelele-mi spuneau că nu se poate
în rătăciri să-mi caut un altar
şi la nimicuri să mă tot închin,
pentru că-i dat oricui să mai şi moară.
Şi-n jocul complicate-i loterii,
nici timpul poate încă nu măsoară
de-am fost mai mult, sau de am fost puţin.

Şi-a trebuit să mă renasc din nou,
să sap adâncuri mai adânci în mine,
explozii cosmice să-ntemniţez în ou,
să decantez mereu răul de bine,
ca arderea să-mi fie mai curată,
şi mai puţin în mine să tot roadă
abisurile şi gândurile toate,
ce s-au tot strâns în mine-ntr-o grămadă
de vieţi trăite doar pe jumătate.
Şi neputând în mine să mai şadă
au izbucnit ca un vulcan târziu
zvârlind spre cer căciula-i de zăpadă.

Mi-e teamă de combustiile din mine,
de presiunea magmei ce-o arunc,
de neîmplinirea arderii depline,
de înălţimile la care încerc s-ajung,
dar mai ales de golul ce-o rămâne
când voi seca vulcanul pân-la fund.


ARDEREA

Am ars pe rugul vieţii speranţe neîmplinite,
idealuri puerile, sărmane bucurii,
mănuşi şi coate rupte pe trepte năruite,
caruselul şi moara plăcerilor târzii.
Grădini prea des stropite cu lacrimi şi cu sânge,
regrete caraghioase, multe păreri de rău.

(Statuia libertăţii şi-acum în mine plânge
după făclia-n care am ars norocul meu).

Am ars păduri scârbite de patimi şi de ură,
palate şi aziluri clădite în pustiu,
din care mai luam câte-o cuminecătură
dintr-un altar la care ajuns-am prea târziu..

Am rupt apoi săgeata ce n-a putut porni
din tolba cu oferte sublime de destin,
din care numai unii se-ntorc spre a iubi
şi cei mai mulţi se-ncarcă cu ură şi venin.

Unde-i balanţa ce poate cântări,
în rătăcirea noastră, ce înspre rău se-nclină,
de-a fost mai multă noapte, de-a fost puţină zi,
cât fost-a întuneric şi cât a fost lumină ?
Să-i dibuim secretul de-a nu ne osândi,
căci pre-am trecut prin viaţă fără să aflăm
pedeapsa fiecărui cu partea sa de vină!


CREŞTEAM ÎN MINE

Clădeam în fiecare zi şi noapte
urcând în mine trepte de argint,
şi înălţam altare şi palate
din visuri şi din doruri care mint.

Şi dăltuiam cu mâna mea adâncă,
în mine, ca-ntr-o neatinsă stâncă,
fecioare, îngeri cu aripi de vânt,
iubiri mult mai înalte ca iubirea
deasupra peste ceruri şi pământ.

Şi m-avântam ne-nfrânt spre alte spaţii;
Icar, purtând pe cer o torţă vie,
cu ochii rătăcind prin constelaţii
în nopţile de adâncă insomnie
când desluşeam în mine ca-ntr-o mare
întâiul meu fior de poezie…

Clădeam pe atunci cuprins de nerăbdare
de-a valma încurcând culori şi chipuri,
din piatră, din pământ şi din nisipuri
iubirii cea mai sfântă întruchipare.
Şi o dărâmam apoi să mai fac alta,
nemulţumit că mâna mea săracă
nu mai găsea în mine îndemânarea
cu atâta frumuseţe s-o încapă.

Şi CINSTEI înălţându-i în palate
un soclu mai înalt, cum se cuvine,
eu am simţit în mine cum nu-ncape;
şi am căutat atunci…să cresc în mine.

Clădeam pe-atunci….
S-a-ntunecat cărarea
pe care mă urcam crescând în mine.
Iubirea şi-a schimbat înfăţişarea
statuia ei firavă e-n ruine….
Din Galatheea sfântă şi curată
în fiecare zi se sfarmă-ncet o piatră.

Nu aştepta la poarta mea, iubire!
Nu vezi, ograda-i goală şi pustie?
N-auzi cum vântul prin statui adie?….

E poate cântul ce-l cântam atunci
când înălţam cu mâna mea săracă
iubirii cea mai sfântă poezie
care în ea nu mai putea să-ncapă…
 

TÂRG

Ma-nghesui mereu printre oameni
în târgul acesta duminical.
Ma calca în picioare timpul,
ma loveste un rânjet de cal.
Ma cauta la dinti un geamgiu;
tiganci îmbracate multicolor
fura din suflet doar jumatatea
adunata de fiul risipitor.
Norocul se vinde în pepeni murati,
dulaii se plimba-n sandale cârpite.
Cineva cumpara poeti deochiati,
înghititorul de sabii un sarpe înghite.

Ce caut aici, printre betivi,
în mahalaua sufletului meu?
Unde sunt strazile copilariei furate?
Pe unde mai zboara fericitul meu zmeu?

,,Vino! În palma vreau sa-ti ghicesc!
Uite, te doreste o gagica!
Ai sa cazi la asternut boieresc!”,
ma sâcâie o baba stirba si peltica.

Cineva ma trage mai la o parte:
,,Am hasis si canabis, mai frate,
ai sa visezi mai mult ca la carte,
cu astea traiesti o viata si jumatate.
Nu vezi, linia vietii-n palma ti-i scurta!
Bre, ai chelit si puti a bautura!
Pantalonii-ti atârna si-ti cad de pe burta.
nu mai rânji, ca-ti pierzi dintii din gura!”

Într-un colt, o copila cuminte
stropeste cu lacrimi o floare,
dintr-un tablou vechi si uitat.
Sufletul nimanui nu se aprinde,
chiar daca cineva moare,
în târgul acesta alienat.


NU MAI PLECA !

Nu mai pleca, tu, pasare maiastra,
din cuibul arcuit pe casa noastra.
Stiu, în sufletu-ti ca într-o mare
se zbate toamna cu a ei chemare.
si clopotele întoarcerii de-arama
cu siruri de cocori spre cer te cheama,
cum moartea-ncet ma cheama spre alte zari
în nestiutele ei îndepartari.

Nu mai pleca, tu, pasare maiastra!
Culcus de puf ti-oi face-n casa noastra,
te-oi adormi cu cântece si doruri;
ne-om avânta spre cer în-nalte zboruri.
Tu, suflet al iubirii mele sfinte,
tu, cuibarirea dorurilor frânte,
tu, zbor gingas al cautarii adânci,
când soim, când vultur rastignit pe stânci,
când pui de lebada cu ochisori de lapte
pe-un lac adânc, în somn, pierdut în noapte!
Iubire a iubirilor mele,
chemarea mea spre-nalt si înspre stele,
ramâi sa trecem amândoi sub luna
si sa murim încet poate împreuna.


RÂVNIRE

Încet tu prinzi contur în disperarea serii
când pescarusii jalnici ma sfâsie din zbor,
când vântul dinspre ghioluri îmi înconvoaie merii,
rapusi de nerodirea de care am sa mor.

Te vad calcând pe valuri nepasatoare, dura,
cum fluturi despartirea ce din adâncuri vine.
Ma frige-adânc sarutul muscat de a ta gura
si arcul zvârcolirii când am patruns în tine.

Te simt pamânt cu roade împovarat de daruri,
râvnita pretutindeni de toti barbatii lumii.
Încerc sa te câstig cu ultimele-mi zaruri,
si te pândesc la colturi cu un cutit în mâna
când despuiata în mare, sub farmecele lunii,
pieri-vom în adâncuri dar vom fi împreuna


NU POTI

Nu poti fi o ruina
de n-ai fost edificiu la început.
Nu poti fi o lumina
daca bezna nu te-a durut.

Nu poti fi drum, sau carare,
daca nu stii unde s-ajungi.
Nu poti avea masura-n hotare
de nu stii cât vrei sa te-arunci.

Nu poti avea liniste, pace,
de n-ai luptat cu greu sa le ai.
Nu poti obtine ceea ce îti place
de n-ai stiut altora, cum sa te dai.

Nu poti iubi mereu la-ntâmplare
daca fiinta ce-o meriti s-a dus.
Nu poti rasari apoi ca un soare
daca la vreme nu ai apus.

Si, mai ales, nu poti fi uitat
daca n-ai fi trait cu adevarat. 
 
 

 
FRAGMENTE DE PROZĂ


Din „ Recurs la reamintire”

Comportamentul nostru marcat de triviala realitate, distilat prin percepţia maculată de bezmetica şi originala tranziţie, devine o formă contorsionată a hărţuielii existenţiale, a lehamitei, a metabolismului debusolat, a lipsei de orizont, întorcându-se mereu împotriva noastră.
În profunda esenţă a eului asfixiat de acest impact devitalizant, suntem distorsionaţi şi îndepărtaţi mereu de puţinele visuri care ne mai semaforizau, din când în când, existenţa.
Slujba, alergătura după oportunităţi existenţiale, stressul grijilor mărunte, ziarele şi revistele, plata facturilor lunare, impozitele şi taxele, toate marchează, zi de zi, sinusoida încărcăturii noastre psihosomatice, blocând automatismele benigne ale trăirii.
Şi totuşi...Poate exista ceva care ne poate scoate din diagramă? Care să ne trimită într-o altă stare? Care să ne arunce din această existenţă second hand? Să ne întoarcă la eterna puritate a esenţelor şi să ne umple iar pârdalnicul balon de oxigen pentru ziua următoare?
Seara, după orele de ştiri, meteo şi sport, butonăm telecomanda pe toate canalele televizorului şi.... căutăm… Ce căutăm? Terapia simplităţii? Evaziunea din imediat? Evadarea din toxica anemie a mediocrităţii umilitoare? Spălarea creierului? Sau…?
Într-o astfel de seară, după reclamele lipsite de orice seducţie, după filmele cu împuşcături, în căutarea eternilor ucigaşi în serie, după cursele contondente ale automobiliştilor prin sordidele cartiere ale mafioţilor, după interminabilele şi savuroasele partide de sex politic şi manele, întreaga-mi atenţie s-a oprit brusc asupra unei imagini tulburătoare.
O fetiţă de doi anişori, dintr-un sat uitat de lume, se zbătea după gratiile unui ţarc rudimentar, încercând să evadeze cu orice preţ.
(Scena mi-a amintit de Ilie Ilaşcu şi camarazii săi, înlănţuiţi într-o cuşcă asemănătoare din Transnistria). Bunicii care „îngrijeau” copila, părăsită de o mamă aventurieră, au considerat că aceasta era soluţia cea mai potrivită pentru a o proteja pe micuţa Mariana, în timp ce ei se cinsteau în voie la cârciuma din sat. Fetiţa (de o gingăşie şi frumuseţe uluitoare), încerca, în zadar, să-şi treacă braţele şi blondul căpşor printre gratii, sau să ridice capacul care o sechestra.
Unde mai văzusem, oare, aceiaşi imenşi ochişori albaştri? Când am avut aceeaşi senzaţie de candoare şi ocrotire pentru trupuşorul acela neajutorat, cu unghii murdare, cu botişorul ţuguiat a plângere, cu urme de mâncare pe obrăjorii spălaţi doar de lacrimi? Când am încercat acelaşi sentiment de dragoste neţărmurită şi mai ales nevoia de a o lua în braţe, de a o mângâia şi de a o elibera?
Memoria afectivă îmi juca feste. Timpul scormonea greoi prin ierbarul amintirilor. Voaluri zdrenţuite îşi lărgeau găuri, asemeni unei pânze de păianjen, conturând aleatoric imagini caleidoscopice, apoi dilatându-le spre a deveni clare; pentru a le separa în cercuri rotitoare, centrifugate din retina obosită a reîntoarcerii în timp, a reamintirilor, cum susţinea Platon, înşiruindu-le într-un ciudat puzzle al unei diafane înfăţişări coborâtă, parcă, dintr-o viaţă anterioară. În mod evident că treceam etapele unui anevoios proces de reconstituire.


Din povestirea „DIN-DIN”

Nu ştiu de fac bine dăruindu-ţi această scrisoare. N-am putut dormi toată noaptea. În timp ce-ţi scriam m-am gândit că, prin plecarea ta la Bucureşti, s-ar putea să nu ne mai vedem niciodată. Să nu mai auzim nimic despre noi. Şi să nu mai aflăm nimic despre existenţa celuilalt. Aşa că, măcar unt gest de „adio” trebuia făcut! Era necesar pentru că, între noi, cred că s-a întâmplat ceva cu totul neobişnuit. Poate că în graba acestei nopţi nu voi reuşi să-i pătrund esenţa, dar merită să încerc o apropiere de adevăr. Eu nu am nici o experienţă în ceea ce priveşte sexul frumos. Nu mă refer la sexul în sine, ci la ceea ce îl diferenţiază de cel masculin. Cred că fetele sunt mai precoce prin însăşi natura lor. În momentul primelor sângerări îşi pun acele fireşti probleme pe care băieţii nu le intuiesc. Ele capătă astfel un „avans” biologic în hermeneutica existenţialistă a vieţii. Acest „avans” le poate conferi o anumită superioritate faţă de sexul opus (dacă ştiu cum să-l augmenteze), dar şi o dramă profundă, dacă nu-i înţeleg menirea, pentru că le cenzurează existenţa până la menopauză. Cred că femeile au mai la îndemână răspunsul referitor la rostul lor pe pământ; un răspuns de natură material-proteică. Ne sunt, din acest punct de vedere, superioare. Băieţii rămân mereu în urmă în acest domeniu, dar explozia vitală care i-a aruncat în viaţă le ascute simţul căutării în afara componentei lor proteice, în acele sfere riscante ale necunoscutului, în care pot eşua rătăcindu-se sau pot descoperi căi superioare de supravieţuire.„Căutarea” lor poate că este echivalentul „ aşteptării” voastre, de care ai vorbit atât de frumos la începutul scurtei noastre relaţii. Lipsiţi de acea „povară” a sângerării şi de cea a aşteptării voastre, care mereu vă cenzurează ( limitându-vă în acelaşi timp şi libertatea de acţiune), bărbaţii simt astfel că deţin un grad de libertate în plus.
Astfel îmi pot explica de ce în mitologia marilor greci, în special la Homer, unde mitul se confunda mereu cu realitatea, Ulise este simbolul căutării, iar Penelopa cel al aşteptării.
Cred că, din acest punct de vedere, bărbaţii devin superiori femeilor, cum de altfel cred că şi aceste consideraţii ale mele pot fi oricând contrazise; eu le enunţ din unghiul meu de vedere, şi anume acela din care încerc să ne analizăm numai pe noi doi (şi ceea ce s-a întâmplat numai între noi). Afirm acestea pentru că eu cred că am descoperit perfecţiunea feminittăţii în persoana ta. (Poate că după înaintarea în vârstă şi după ce voi cunoaşte şi alte femei, voi regreta această afirmaţie). Acum, însă, cred în ce spun. Nu pentru că n-aş avea experienţă sexuală, cum poate ai crezut datorită stângăciei comportamentului meu faţa de tine, ci pentru că tu întruchipezi femeia visurilor mele. Acea femeie pe care mereu subconştientul nostru o însămânţează în Eul profund al afectivităţii fiecăruia şi pe care o putem distinge din miliardele de pe pământ. Pentru care murim cu ochii deschişi (dacă nu am găsit-o), cu speranţa că poate apare în ultima clipă. Din această cauză îţi mulţumesc că exişti, că te-am cunoscut, chiar dacă nu-mi vei aparţine vreodată. Chiar dacă nu te voi întâlni nici în lumea de apoi. Ai devenit, fără să ştii, întruchiparea visurilor mele şi te voi iubi până la sfârşitul vieţii. Poate mă voi căsători cândva, dar cred că atunci când voi face dragoste, vei fi mereu sub mine, ca atunci când te zbăteai în iarbă, ca atunci când ai aruncat halatul de pe trupul tău de zeiţă. Nu sunt nebun! Sunt nebun doar de dragoste; puteam să transform scurta noastră relaţie într-o partidă de sex, dar mi-aş fi încărcat conştiinţa, nu te-aş fi putut privi în ochi dacă, din întâmplare, te-aş fi întâlnit la braţ cu soţul tău. Dacă nu te iubeam cu adevărat aş fi distrus prima ta alegere, cea a soţului, te-aş fi răpit dar aş fi distrus brutal primul tău exerciţiu de libertate, pe care puţine femei ştiu să le preţuiască cu adevărat, neştiind că fiinţa umană este condamnată din naştere să fie liberă ( cum susţine Jean-Paul Sartre), conform acelui drept universal de a decide singură, în modul cel mai arbitrar, asupra sensului existenţei sale. Alegerea ta a fost sfântă pentru mine, chiar dacă mă doare că n-am avut şansa de a ne fi cunoscut mai devreme.
Numai astfel putem desluşi sensul întrebărilor iscate din relaţia noastră. Numai astfel am dreptul să-ţi urez, din toată inima, să fii fericită! Şi să rămâi aceeaşi! Să ai mulţi copii! Să te bucuri de viaţă! Şi să mă ierţi! Te rog! Iartă-mă!”Din „ORFEUL DIN MEMFIS”

Spiritul poetului rătăceşte, într-o chinuitoare căutare, prin cetăţile şi templele din Egiptul de Sus şi cel de Jos, Memfis, Heliopolis, Teba, Sais, Amarna, grădinile din Serapeum, oaza Fayyum, şi Delta Nilului, în Valea Regilor, coborând chiar şi în Valea Morţilor ( ţinutul Amenti - imperiu al însingurării ), contemplând sau cântând din sistrum ( cu unete dezlegate de limbajul nostru lumesc ) , schimbându-şi chipul, gândul, aura şi îndeletnicirea în căutarea misterelor sub văl ocult, modelându-şi Ka-ul pe roata destinului, deschizând coşul de papură plin cu şerpi ca să poată descifra rostul lucrurilor din neostoita lor curgere, să i se deschidă ochi clarvăzători, încât să poată urmări cum materia şi lumina astrală se concentrează precum vieţile şi morţile noastre în marea, secreta carte pentru ca poetul să-şi poată redobândi marea înţelepciune atemporală.
În permanenţă protejat de Ka-ul său divin (păzitorul astral ce se năştea odată cu trupul , însoţindu-l până în lumea morţilor ), el se ipostaziază pe rând (schimbându-şi chipul …îmbrăcat în cămaşa lungă de cânepă şi purtând la gât crucea cu ansă ), într-un scrib ( de scriitură sacră ), un hierofant ( fidel iubitei veşnice, un rapid cioplitor de hieroglife, un renumit harpist de la curtea regală modelând aerul din jurul femeilor frumoase, un sculptor, mag şi pictor, tălmaci de vise, zilnic intrând în minţile oamenilor, prinţ şi poet (în acelaşi timp) , arahnolog, vizitator, bibliotecar în Heliopolis, olar mulând roata amânării), copil atipic ( care se joacă cu cer©ul vieţii sale ), maestru al artei siegetice, mare vizionar ( cu ochii fardaţi de cearcănele tristeţii), vampir de vise, jucător de zaruri cu luna, hipnoped ( temut maestru al învăţării în somn ), psihagog ( ajutând la renaşterea sufletului- Ba , cel ca o pasăre cu cap de om ), argat ( la curtea reginei ), arător ( în albia Nilului ), semănător de grâu pe turla bisericii ), inventator, preot şi reformator ( al calendarului ).
În toate ipostazele ( în afara căutărilor ontogenice ) , se asociază cu iubita sa imaginară Katanefer, denumită şi Kata-Nefur, Katane(nu), far sau Erav-nofer, propria sa creaţie perfectă şi iluzorie ca şi Dulcineea din Toboso ], plămădită din rădăcini egiptene ( Ka = înger credincios până la moarte şi Nefer = frumos ), ca împreună, precum două cobre regale (embleme ale regalităţii ), îngemănate ( fiindcă numai iubirea face fiinţe gemene ) , să bea din apele de sus, văzând ceea ce ochi n-a văzut, auzind ceea ce ureche n-a auzit şi înţelegând ceea ce minte n-a gândit, pentru a deveni total vrednici închinători pentru viaţă la preasfântul şi luminosul Ra.
Stăpânului lumilor, zeul Ra, ce apare şi sub denumirile de Amon, Atum, Hor, Ptah sau Osiris, îi sunt închinate numeroase poeme prin care e rugat să îi dăruiască tinereţe fără bătrâneţe, nemurire pentru iubita, nemuritoarea amantă
(Katanefer, mai frumoasă decât hieroglifa reginei ), să-l facă lumină în cosmica surdină, să-l împovăreze cu darul magiei spre trecerea prin tărâmul iubirii iar, ca drept mulţumire, el, nevrednicul stăruitor îi va dura splendide palate din granitul dur (singurul capabil să înfrunte eonii), va orna cu texte magice intrările, altarele şi terasele, iar pe alei va planta arbori de tămâie şi nuferi albaştri pe lacuri.
Iubita hieratică îi apare ca o ideogramă din nobila scriere... ( mă usuc de dragoste pentru Ea…dragostea şi veneraţia mea să dăinuie veşnic), am lăsat totul în urmă din iubire neţărmurită pentru tine , Kata-Nefru , parfum nenufar, cu torsul divin , nepieritoare în strălucire şi în desăvârşirea frumuseţii,... din dragoste pentru tine cioplesc obeliscuri ... cu vrăjite texte ale celui mai trist şi umil îndrăgostit din Heliopolis, ard pe rug …cum pasărea legendară şi te cinstesc.., din miezul tăcerii, ţi-am luat măsurile divine şi te-am nemurit în piatră, cioplind iubirea noastră interzisă, şi uneori să coboare în erotism, la ce bun să mai sufăr? Se întreabă hierofantul, îndrăgostit de propria-i creaţie ( precum, mai târziu, Pygmalion ), visând la perfecţii sâni gemeni şi la trupu-i mai strălucitor decât al reginei,.. stăpână a graţiei cu forme divine, eclipsând soarele, piramida şi Sfinxul, rivalizând cu frumoasele din Cântarea Cântărilor sedus de ochi de cobră când îmbăindu-se zilnic în apele sacre ale Nilului îşi vor atinge nasurile , în sărutul dintâi: tandru, prelung şi nemuritor.
Dragostea lor este lăsată ca moştenire fiului lor, copie vie din mine însumi şi Erav-nofe ,... îţi zărim tinereţea şi frumuseţea de zeu cu suflet rar şi nobil bucură-ne fiinţele şi Ka-ul.. şi după ce ne vom fi urmat, senini, destinul. Ajuns în faţa tribunalului lui Osiris, mărturiseşte : „mi-am irosit vieţile şi îmi petrec eternitatea visând...şi…din nobila sărăcie lucie de scrib egiptean...vă las vouă, urmaşilor bravi: tulpini de papirus, iederă vie, flori de sfânt nenufar, pipirig verde, o vale cu grimoc la apa Săraz ...hieroglifele ... arătând puţin din cât poate omul spune... din templul menit veşniciei”.
Valeriu Cuşner