ASLRQ ASLRQ

 

Statutul ASLRQ
 

 
1. Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Québec (ASLRQ) are ca scop să reunească scriitorii de limbă română din provincia Québec şi scriitorii români cu orientare francofonă din exteriorul provinciei Québec, implicându-se în promovarea culturii româneşti în provincia Québec, în Canada şi pretutindeni în lume.

   
2. ASLRQ este o organizaţie fără scop lucrativ. A fost fondată de către Adrian Erbiceanu şi Ionuţ Caragea şi înregistrată pe 16 iulie 2008, la Revenu Québec, Bureau de Montréal-Ouest, cu numărul 3365299943.
  
 
3. ASLRQ nu are nicio apartenenţă politică. Vederile politice ale membrilor nu implică Asociaţia.

   
4. ASLRQ nu este subordonată nici unei alte organizaţii, dar îşi propune să colaboreze cu instituţii de cultură din Diaspora şi din România.
  
 
5. În activitatea curentă, ASLRQ este condusă de un Preşedinte, un Vicepreşedine şi un Comitel Executiv format din 5 membri. Preşedintele şi Vicepreşedintele sunt aleşi pe un mandat de 4 ani de către Comitetul Executiv, cu dreptul de a fi realeşi. Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pe un mandat de 5 ani de Preşedinte şi Vicepreşedinte. Membrii fondatori ai ASLRQ au şi calitatea de membri executivi.
   
 
6. Poate deveni membru al ASLRQ orice scriitor de limbă română din provincia Québec, inclusiv aglomerarea urbană Gatineau-Ottawa, indiferent de apartenenţa la alte asociaţii literare, dacă îndeplineşte una din următoarele condiţii :
- A publicat, în limba română, cel puţin două cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
- A publicat, în limba română, cel puţin o carte, şi în limba franceză, cel puţin două cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii prin care promovează literatura română în francofonie.
- A tradus din limba franceză în limba română sau din limba română în limba franceză cel puţin trei cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
   
 
7. Poate deveni membru al ASLRQ orice scriitor din afara provinciei Quebec care a publicat în limba română cel puţin patru cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii şi a publicat în limba franceză, i-a fost tradusă sau a tradus în limba franceză, cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică literară sau istorie a literaturii.

   
8. Poate deveni membru-colaborator al ASLRQ orice scriitor din afara provinciei Quebec care îndeplineşte una din următoarele condiţii:
- A publicat în limba română cel puţin patru cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
- A publicat în limba română cel puţin două cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii şi a publicat în limba franceză, i-a fost tradusă sau a tradus în limba franceză, cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
- A tradus din limba franceză în limba română sau din limba română în limba franceză cel puţin trei cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
- A scris în limba franceză cel puţin trei cărţi prin care promovează literatura română în francofonie.
  
9. Membrii colaboratori îşi asumă obligativitatea de a promova interesele ASLRQ pe teritoriul lor de activitate.

   
10. Pe data de 1 decembrie 2008, prin votul unanim al Comitetului Executiv al ASLRQ, a fost instituit titlul de membru-onorific. Acest titlu poate fi acordat personalităţilor marcante ale culturii româneşti, care şi-au adus contribuţia la promovarea limbii şi literaturii române pretutindeni în lume.

  
 11. Poate fi ales pe funcţia de Preşedinte sau de Vicepreşedinte orice scriitor din provincia Quebec, incluzând aglomerarea Gatineau-Ottawa, care întruneşte condiţiile articolului 6. Poate fi ales pe funcţia de Vicepreşedinte orice scriitor din România care îndeplineşte condiţiile articolului 7.
   
 
12. Poate deveni membru în Comitetul Executiv orice scriitor din provincia Quebec care îndeplineşte condiţiile articolului 6.

  
 13. Poate deveni membru în Comitetul Executiv al ASLRQ orice scriitor din afara provinciei Quebec care îndeplineşte condiţiile articolului 7.
   
 
14. Cererea de primire în rândul Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Quebec trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
- Câte un exemplar din cărţile publicate (cf. cerinţelor din art. 6-7-8; cărţile pot fi trimise şi în format electronic)
- Două recenzii literare scrise de critici literari recunoscuţi în revistele importante.
- Un C.V. literar în word.
- 30 de poeme sau 10 pagini de proză într-un fişier word.
- două fotografii pentru poza de membru.
- maxim 10 fotografii cu copertele cărţilor
 
Toate materialele se trimit pe:
 
O cerere va fi aprobată în momentul în care se obţin minim 5 voturi de acceptare din partea membrilor Comitetului executiv. Voturile se fac online.

  
15. Taxa de înscriere în ASLRQ este de 70 CAD (70 dolari canadieni). Membrilor ASLRQ nu li se percep alte taxe sau cotizaţii. Pentru publicarea unei cărţi sub egida ASLRQ, cât şi pentru tehnoredactarea unui manuscris şi realizarea coperţilor, se va discuta cu conducerea editurii ASLRQ. Banii pentru taxa de înscriere se vor depozita de scriitorii domiciliaţi în Canada sau de cei din diaspora în contul:

Destinatari: Viorica Tarcău / Adrian Erbiceanu
 
Numărul de Cont:
 
BNDCCAMM10331-006-04-204-00
 
Adresa băncii:
 
Banque Nationale du Canada
 
3018, St. Charles, Pierrefonds, Qc.,
H9H 3C6, CANADA
 
În cazul cetăţenilor români sau a celor din Republica Moldova, taxa de înscriere se plăteşte în România. Mai multe detalii privind modalităţile de plată în România se pot obţine de la preşedintele ASLRQ, Adrian Erbiceanu.

16. Fondurile obţinute din taxa de înscriere şi din donaţii vor fi folosite numai în scopul susţinerii activităţilor Asociaţiei.
   
 
17. La sfârşitul fiecărui an calendaristic, secretarul trezorier va prezenta bilanţul financiar.

   
18. Membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte normele deontologice scriitoriceşti.
  
 
19. Deciziile importante se vor lua prin vot direct la Adunarea Generală anuală a membrilor ASLRQ sau la întrunirile de urgenţă convocate de Preşedinte şi Vicepreşedinte. În situaţia în care membrii Comitetului Executiv nu pot participa fizic la întruniri, se acceptă votul pe forumul online al Asociaţiei.
  
 
20. Preşedintele, Vicepreşedintele şi Comitetul Executiv au împuternicirea de a admite noi membri conform Statutului precum şi de a exclude din Asociaţie membrii care nu respectă Statutul sau care acţionează împotriva intereselor şi imaginii ASLRQ.

  
 
21. Orice propunere suplimentară cu privire la Statutul ASLRQ. va fi supusă discuţiei şi aprobării de către conducerea ASLRQ în adunările generale.
 
Ultima actualizare a statutului: 25 aprilie 2021
 

 

 

 

 

 

 
Scriitori români celebri
 

 
 
 
 
Lucian Blaga est un philosophe, théologien et poète roumain né à Lancram le 9 mai 1895 et mort à Cluj le 6 mai 1961.  Très marqué par sa Transylvanie natale, Lucian Blaga, après avoir soutenu sa thèse de doctorat en 1920 à Vienne, a élaboré au cours des années trente une métaphysique de la culture qui est aussi une métaphysique de l'inconscient. A partir du village roumain considéré comme lieu névralgique de la prise de conscience de soi en osmose avec une nature omniprésente, c'est le style qui, à ses yeux, définit le caractère fondamental de la culture. Philosophe la culture de la plus haute lignée, Blaga affirme que les coordonnées spatio-temporelles (les "horizons"), qu'il faut aussi entendre un sens sublimé, jouent un rôle essentiel. Concernant l'identité culturelle de son pays, au cœur d'un débat qui a passionné les esprits entre les deux guerres, c'est notamment ce qu'il nomme "l'espace mioritique" (un concept issu de la ballade Mioritza) qui permet de saisir l"essence de l'esprit roumain profondément marqué par l'idée de destin. La musique folklorique roumaine, à laquelle un Georges Enesco donnera ses lettres de noblesse, en atteste avec éclat : "la doïna exprime la mélancolie d'une âme qui monte et descend sur un plan indéfiniment ondulé […] aspirant à dépasser la colline-obstacle que le sort dresse devant elle. C'est de cet horizon spatial, de cet espace-matrice […] douée d'accents qui en font le cadre d'une certaine destinée, que se sent solidaire l'inconscient de notre âme roumaine".
Sursa: Wikipedia

 

 

 
 
George Bacovia ( n. 4/17 septembrie 1881, Bacău - m. 22 mai 1957, Bucureşti) a fost un poet simbolist român. Scrierea sa poetică a făcut parte din curentul cunoscut ca "simbolism", dar şi-a dovedit modernitatea şi a rezistat probei timpului: Bacovia a fost unul din cei mai mari poeţi interbelici, alături de Tudor Arghezi, Lucian Blaga sau Ion Barbu.
Sursa: Wikipedia

 

 

 

 

 
Ion Minulescu (n. 6 ianuarie 1881, Bucureşti - d. 11 aprilie 1944, Bucureşti) a fost un poet şi prozator român, reprezentant important al Simbolismului românesc. Cultivând motive lirice tipic simboliste, poezia sa cântă mirajul ţinuturilor exotice, marea, aspiraţia spre un absolut indefinisabil, stările sufleteşti enigmatice apăsate de melancolie, ispită erotică şi moarte, într-un limbaj alegoric de o sonoritate exterioară specifică. Viziunea sa este în cele mai multe cazuri a unui umorist sentimental fantezist.
Sursa: Wikipedia
 
 
 

Scurt istoric

La mii de kilometri de ţară, oameni împătimiţi de frumos, atât de diferiţi ca vârstă, educaţie sau preocupări cotidiene, se asociază, ori de câte ori se iveşte prilejul, întru sprijinirea necondiţionată a promovării şi perpetuării limbii lor de origine. Asociaţiile, indiferent de vechimea sau coloratura lor, dacă sunt conduse cu onestitate şi conştiinciozitate, devin adevărate puncte de sprijin pentru comunităţile de care aparţin. Una dintre ele, mergând pe urmele acestui vechi deziderat, dar ancorată puternic în curentul novator al timpului, este şi Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Québec (ASLRQ).
 
 
 
Adunând, iniţial, în jurul ei, oameni înzestraţi literar din zona oraşului Montréal şi din împrejurimi, conducerea ASLRQ şi-a dat seama că, pentru a fi cu adevărat de folos comunităţii româneşti locale, are nevoie de internaţionalizare. Francofonia, prin extinderea şi plurivalenţa ei, s-a dovedit, în cazul nostru, linia naturală, ligamentul necesar diversificării şi îmbogăţirii moştenirii noastre culturale. Ca urmare, ASLRQ şi-a mărit constant numărul de membri, încorporând, statutar, în rândurile ei, nume cunoscute din şi din afara provinciei Québec.
 
 
 
La numai un an de la înfiinţare, remarcându-se prin supleţe, iniţiativă şi inventivitate, ASLRQ a început să se impună ca una dintre organizaţiile locale care promovează susţinut cultura românească. Eterogenitatea asociaţiei, în pofida unor preziceri mai puţin optimiste, s-a dovedit a fi braţul ei de forţă. Debarasată de pretenţii egocentriste, de măcinări interne futile, ţinându-se, declarat, în afara oricăror încercări de partizanat politic, ASLRQ îşi continuă drumul pe care şi l-a ales.
 
 
 
În colaborare cu Fundaţia Română din Montréal şi Asociaţia Culturală Română, ASLRQ a organizat, a sprijinit şi a participat la numeroase activităţi de interes comun. Prin intermediul „Suplimentului literar“ al revistei Tribuna Noastră, ASLRQ şi-a făcut prezenţa cunoscută, şi recunoscută, pe planul cultural local, iar prin intermediul site-ului de internet (www.aslrq.ro), prezenţa globală. În acelaşi timp, cenaclul virtual „Prietenii poeziei“ stă ca o mărturie a înţelegerii cu care privim şi încurajăm participarea confraţilor noştri întru ale scrisului, indiferent de coordonatele lor de activitate. Scriitori şi poeţi de valoare recunoscută împart frăţeşte spaţiul cu autori în curs de afirmare.
 
 
 
Să nu fie nimănui, în acest caz, cu mirare că, bazându-ne pe un fundament atât de solid, am decis să trecem la editarea unei antologii. Credem că este cel mai potrivit mod de reprezentare a gradului de colaborare şi asociere la care am ajuns.
 
 
 
Mulţumind, cu acest prilej, tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect, ne afirmăm convingerea că eforturile noastre vor fi răsplătite.
 
 
 
Adrian Erbiceanu - Preşedinte ASLRQ
Ionuţ Caragea - Vicepreşedinte ASLRQ (2008-2021)