Biografie


 

 
 
 
Prin debutul său publicistic, Basile Gliga aparţine generaţiei optzeciste, de care se deosebeşte însă prin faptul că n-a aderat la programul acestei grupări post-moderniste, raliindu-se mai degrabă unor curente anterioare, fără să ignore nici arta poetică tradiţională a lui pictura poesis.
Poezia pe care o cultivă are însă mai degabă atingere cu muzica, punând bază nu atât pe comunicare cât pe sugestie. Imaginile pe care le creează sunt generate de trăirile specifice vârstei, fiind nimbate de melancolie şi de nostalgia altor tărâmuri.
 
Simion Bărbulescu
 
Debut literar
Pe clapele unui pian nevăzut, Editura SCRISUL PRAVOVEAN, Ceraşu, 2001, ediţie bilingvă română-franceză, prefaţată şi îngrijită de Simon Bărbulescu
 
Volume publicate
Pe clapele unui pian nevăzut, Editura SCRISUL PRAVOVEAN, Ceraşu, 2001

Le gène managérial - Editura Fundația Română din Montréal, 2009

 
Fotografii reprezentative
 

 

 

 

 

 

 

 

Basile Gliga - Poezii

 

 

Amintirile verii
 
 
N-am să uit poteca albastră a lunii
Peste valuri de mătase sclipind
şi cheiurile verzi cu felinare
În cupa cărora o lumină curgea
Ca un misterios vin al nopţii...
Păşeam amândoi prin nisip,
Fiecare prea singur cu sine,
Neliniştiţi, pierduţi în tăcere,
Căutând peste vastele-ntinderi
Cuvântul care să ne apropie
şi poteca
Depărtată şi albastră a lunii
 
 
Fără întoarcere
 
Se-nvăluia ca într-o ceaţă cerul
Gândit de ochii mei ascunşi sub pleoape
Aerul era plin de păsări ciudate
Care pluteau îl largi ocoale
În jurul galioanelor fără catarge
Toate acestea se întâmplau  într-o altă stare
În care marile expediţii geografice nu fuseseră oprite
Albastre insule se formau din ceaţă
- Vagi bastioane ale întâmplării -
Când se risipeau în faţa proverbelor noastre
Îmi ascundeam chipul
În catifeaua sărată a mării
ştiind că sunt abia la începutul
Uni mare drum fără întoarcere
 
 
În amintirea rece a luminii
 
La venirea serii pământul se aprinde
Cu torţe mari amurgul galopează peste maluri
Incendiind unul câte unul toate crângurile.
În urma lui întunericul venit de departe
Îneacă oraşe, şi case, şi drumuri
O păcură lentă inundă lumea reală
Şi sub ea, la mare adâncime,
Munţii visează la o nouă glaciaţiune.
Încet-încet toate lucrurile se fosilizează
Gândurile, strigătele, foşnetul frunzelor
Rămân inerte în chihlimbarul tăcerii.
Totul pare pierdut. Doar amurgul
- Neliniştită flacără pe dealuri -
Mai rătăceşte la căderea serii
În amintirea rece a luminii.
 
 
Între fulger şi ploaie
 
Suntem ca două raze spre seară
când întunecate când limpezi,
suntem nori care-şi poartă ploile
ca nişte gânduri ascunse...
Ziua ta se împlineşte în noapte
Trupul - faleză de calcar
de care se lovesc fără răgaz
valurile unor mări crepusculare
şi-n timp ce norii se sparg
Te ascult
şi-n trecere prin intervalul
dintre fulger şi ploaie
devin un izvor
nesecat
al aşteptării...
 
 
În piatră
 
Dacă iubeşti durerea
crescând din spinii grei,
în mijlocul tăcerii
voi învăţa să dor.
 
şi cântecele mele
în piatră de le vrei,
trăi-voi printre pietre,
voi scrie-n carnea lor.
 
 
Tăcere...
 
Dincolo de geamul nemişcat al orei
Caut celălalt chip al tăcerii
Până departe în deşertul de stele
Sub pendula de lumină a lunii
o lumină pascală ce bate -
E un ceas ostenit în văzduhuri,
 
E o seară ce curge ca marea,
O presimt năvălind peste ţărmuri
şi în bezna tăiată de drumuri
Mă îndrept pe poteci neumblate
Înspre masca de-argint a lunii
Ce pluteşte-n deşertul de stele,
Cu chipul împietrit de tăcere...
 
 
 

 
 
 
 
Fără glas
 
Am ajuns la porţile cetăţii
În marginea deşertului fără timp;
Nimeni nu-mi cunoştea chipul
şi vântul a şters urma paşilor mei pe nisip...
 
Am bătut la poartă: - Deschide-mi!
Poarta rămase închisă.
Am strigat: - Răspunde-mi!
Nimeni nu se-arată.
Era un amurg încins şi uscat;
La altă poartă pornit-am să bat.
 
Şi iarăşi am strigat: - Deschide-mi!
Nimeni nu-mi răspundea.
Am bătut: - Răspunde-mi!
Nu mi s-a deschis.
Era o noapte stătută şi moartă;
Am plecat să bat la altă poartă, altundeva.
 
Am şoptit din nou: - Răspunde-mi!
Nu mi s-a deschis.
Am cerut: - Deschide-mi!
Nimenea n-a venit.
 
În zori candizi, fără rouă
Paznicii zidului fără glas m-au găsit.
 
 
Don Quijote
 
Don Quijote străbate pustiul
Cu braţul obosit ţinând lance şi scut
Printre morile de vânt se retrage tăcut.
 
În zadar Dulcineea, fata de aer,
Înspre el întindea aripi de vânt,
Don Quijote se pierdu într-o ţară de basm
Răstignit între cer şi pământ.
 
Sub ploaia de nopţi şi de zile
În ciot se transformă sabia lui.
Dulcineea dispăruse în fum...
Rămase în legendă o cizmă a
lui Sancho Panza
şi Rosinanta, în hamuri,
părăsită în drum...
 
 
Fără urmă
 
Muntele-i neclintit.
şi apoi e şesul.
 
Fără compromisuri,
fără nevoia de coline,
drumul tău trebuie să sfârşească.
 
Aşa, dintr-o dată,
să fii un altul,
fără urmă,
fără movile vechi de pământ.
şi apoi e şesul
 
 
Sonata Lunii
 
Din muzica acestei nalte ore
Un nor în cerul alb se risipeşte;
Ziua goneşte-n umbra altei zile
şi noaptea-n taina altei nopţi se varsă.
Un uragan melodic creşte-n spaţiu
şi parc-auzi vibrând păduri de sticlă
În simfonia care se destramă...
 
Se pierd în vânt acorduri lungi de liră
Şi-n orice lucru doarme iar un cântec,
O armonie-n lanţuri ferecată -
Desprinde, dar, cu mâna de zăpadă
Sigiliile ce-n adânc ne leagă
şi curge muzica pierdută
Sub luna care trece înspre noapte.