Biografie


 

Vasilica Mitrea s-a născut în comuna Borcea, judeţul Călăraşi, la 22 octombrie 1948.

După o activitate de peste 30 de ani, lucrând ca funcţionară în Ministerul Apărării Naţionale, iese  la pensie şi îşi începe activitatea culturală.

A lucrat mai întâi la revista Camarazii. Încurajată de redactorul şef al acestei revistei, Col.(r) Crăciun Constantin, astăzi redactor la revista Arma Pontica, a scris prima sa carte – Ştiai că timpu-i colorat?, apărută la Editura „Nelinişti Metafizice”, în anul 2007.

S-am înscris apoi la Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu” de pe lângă Cercul Militar Constanţa, unde activează şi astăzi.

             A continuat munca literară scriind romanul Cândva... prietene, 2008 şi romanul Confesiunile Angelei, 2009 - amândouă apărute la aceeaşi editură „Nelinişti Metafizice”.

În anul  2009 a fost admisă ca membră a Ligii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea. În prima şedinţă de constituire a filialei a fost aleasă, în unanimitate, secretar al acestei filiale.

Între timp a lucrat ca redactor la revista bilingvă Emel (Ideal), a minorităţilor tătare, care este trimisă în peste 10 ţări.

La prima ediţie a revistei filialei L.S.R., a fost numită în colectivul de redacţie al revistei „Dobrogea Culturală”. Acum este secretar de redacţie al acestei reviste.

A publicat articole în revistele şi ziarele: Arma Pontica, de pe lângă Cultul Eroilor, Constanţa, Cuget Liber, U.D.T.T.M.R. Karadeniz, Constanţa.

În decembrie 2010 a lansat a patra sa carte, Vremuri, Oameni şi… Destine.

Este membră a Ligii Navale Române, secretar la Careul doamnelor, de pe lângă L.N.R., membră a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, membră a Asociaţiei Pro Basarabia, Constanţa.

 A participat, fiind invitată, la Simozionul organizat de Fundaţia Culturală MEMORIA – Filiala Argeş, Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură, unde i-au apărut comunicatele pe care le-a prezentat.

 

Vasilica Mitrea - texte

 
 
 

 

O DRAMĂ A DEPORTĂRILOR
 
            Eram copil când părinţii mei îmi vorbeau despre coloniştii de la marginea satului meu. Li se spuneau „colonişti, bănăţeni sau „basarabenii de la Satul Nou sau Movila Gâldăului”, deşi am aflat mai târziu că erau şi nemţi, sârbi, macedoneni, olteni. Satul era amplasat pe un deal. În vale, dincolo de şosea, curgea lin braţul Borcei.
            Pe atunci nu înţelegeam de ce locuiesc izolaţi.
            Cum eram luată la biserică mai în fiecare duminică de către părinţii mei,  iar mare parte din colonişti veneau la slujba de duminică, îi cunoşteam aproape pe toţi locuitorii de acolo. Mi se părea atunci că se deosebeau de noi  prin port, prin ten şi dialect. Fuseseră deportaţi din zonele pe care le-am amintit  şi locuiau la „marginea satului”.
            M-am împrietenit după câţiva ani cu Margareta, prietenie de care mă bucur şi astăzi, deşi au trecut câţiva zeci de ani. De la dumneaei am aflat drama familiei sale,  care m-a însoţit de-a lungul vieţii şi am gândit atunci, şi mai cred şi acum, că omenirea a avut ceva de învăţat şi istoria nu se va mai repeta… Realitatea însă ne spune că oamenii nu învaţă nimic din greşelile istoriei şi de multe ori ne oferă aceleaşi drame din care ar fi trebuit să învăţăm, să nu le mai repetăm. Şi mă refer aici la cei care ajung la putere.
            Iată ce nu am uitat nici până astăzi din povestirea ei.
            La vârsta copilăriei, când toţi părinţii se ocupă de educaţia şi creşterea odraslelor sale,  ai ei, au fost nevoiţi să-i urce într-o căruţă, pe ea, de 8 ani şi încă doi fraţi mai mici, de 6 şi respectiv 2 ani. Au părăsit casa părintească din comuna Izvoarele, satul Risipeni, judeţul Bălţi, din Basarabia, punând câteva merinde pentru drum şi nutreţ pentru cai, vreo două-trei pături să-i învelească pe copiii, fugind din calea războiului. Nu apucaseră să plece din casa lor când, nemţii, care se retrăgeau, le-au ocupat deja locuinţa. Tatăl ei, care învăţaseră şi limba germană în liceu a putut să se înţeleagă cu ei. Le arătau prin gesturi şi cuvinte să plece cât mai repede, deşi se vedea o uşoară urmă de milă în chipul lor văzând scena care se desfăşura înaintea lor. La anii ei, Margareta era confuză. Nu ştia de ce trebuie să părăsească gospodăria şi satul lor. Nu ştia de ce  vorbeau mai mult în şoaptă. De cine trebuiau să se ferească?! La trecerea Prutului i-au preluat funcţionari din guvernul României.
             Zbuciumul părinţilor nu-l înţelegea, dar era atentă la orice discuţie dintre ei. După patru săptămâni de mers cu căruţa, trecând prin tot felul de peripeţii, au ajuns în comuna Slăveşti, judeţul Vâlcea. Când credeau că s-au „aşezat” întrun fel şi starea lor de spirit era mai liniştită a venit momentul când, în 1945 ruşii i-au căutat şi acest lucru nu prevestea nimic bun. . Alte trei săptămâni le-au petrecut ascunşi în pădure. Dar şi atunci, nu aveau voie să alerge mult sau prea departe. Bucuria lor de copiii trebuia ţinută în frâu, să nu şi-o manifeste printr-un râs zgomotos sau strigând tare unul la celălalt.
             La chemarea guvernului de atunci au fost colonizaţi în comuna Birda, Banat, dându-li-se casa unui neamţ. Aici ne-au dat locuinţele celor care au fost ridicaţi de nemţi.  Neajunsurile erau multe. Mama sa a fost nevoită să lucreze pe la unii, pe la alţii pentru o oală de lapte sau o pâine. Noaptea, copiii o auzea plângând, iar a doua zi o lua de la capăt. Pe tatăl său o auzea îmbărbătând-o. Deşi îşi doreau multe la vârsta lor, se maturizase şi se mulţumeau doar cu ce li se puteau oferi. Părinţii, vorbeau despre neajunsuri, doar în lipsa lor, ferindu-i de grija zilei de mâine.
             În 1946 ne-au actualizat actele, am fost împroprietăriţi cu 5 hectare de pământ, dar greutăţile au continuat, cotele erau mari.
            Margareta a fost dată la un gimnaziu din Gătaia şi pentru a o ţine la internat tatăl său, venea pe jos, aducând alimente într-un sac. Dacă cei mai nevoiaşi nu-şi aduceau porţia, tuturor li se diminua raţia. Ca să se sature, furau roţi de floarea soarelui, din mâncarea pentru porci, le ascundeau pe sub saltele şi, noaptea, mâncau seminţele.  În aceste vizite, tatăl său, după ce o săruta, o punea să spună o poezie în franceză „să vadă dacă merită sau nu sacul cu merinde”.
            Din păcate, lecturile se reduceau la autori ruşi şi sovietici. În oraş rulau numai filme cu viaţa lui Maxim Gorki şi cu cazacii din Kuban. Aceasta era politica dusă de comunişti, să înveţi geografia URSS, literatura, matematica, chimia, pedagogia numai după autori din URSS. La desen îl picta pe Stalin, iar pe Makarenko trebuia să-l ştie pe de rost.
             În 1949 a intrat la Şcoala Pedagogică de Educatoare. Visul ei era de a ajunge într-o zi la catedră. Acolo, şi-a făcut prietene. Fiecare avea drama ei. La una dintre ele, părinţi pieriseră în ghetourile naziste, a alteia, mama sa nu s-a mai întors din Siberia. Multe drame a putut afla în acel internat. Se considera mai norocoasă, deoarece părinţii săi, cu puterea lor, le dirija gândirea, simţirea şi speranţa în vremuri mai bune.
             După absolvirea şcolii, în urma unei festivităţi, a plecat acasă văzându-se aproape dăscăliţă. Îşi făcea destule planuri, pentru garderobă, pentru un bănuţ adus în plus familiei sale şi se gândea cu satisfacţie că va contribui şi ea la îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi.
             Dar n-a fost să fie aşa. A doua zi au apărut trei soldaţi la poartă şi le-au cerut să se pregătească de plecare. Toate visele ei au sfârşit într-un bouvagon.
             Pleca spre o nouă destinaţie, spre un nou destin, comandat de regimul de atunci. În tren se aflau, pe lângă nemţi şi basarabeni şi olteni, sârbi şi bănăţeni.
             S-au trezit la Movila Gâldăului, în câmp gol. Aici, creşteau doar ciulini în neştire şi ici, colo, câteva tulpini gălbejite de bumbac. În schimb bântuia seceta. A urmat altă perioadă de nesiguranţă şi de griji pentru ziua următoare.
             Ulterior, s-a trecut la defrişarea în Balta Borcei şi amenajarea terenului agricol. Aşa s-au putut crea noi locuri de muncă.
             Cât timp şi-au făcut un adăpost a trebuit să taie mult stuf, folosindu-se de  cosor. La vârsta ei, de 15 ani, trebuia să facă o muncă brută atingându-şi picioarele, foarte des, de şerpii care colcăiau în băltoacă. Trebuia să muncească pentru bani şi pentru a-şi înveli „bordeiul” cu stuf.   Şi pentru că visul ei de a cânta la pian nu se îndeplinise a exersat cu degetele pe tulpinile de stuf. Au dormit un timp sub cerul liber. Pentru început şi-au construit fiecare familie un fel de colibe, bordeie. Nu erau totuşi nişte oameni liberi. Era obligatoriu să se prezinte periodic şi la Miliţie.
             Trist a fost şi când a sperat că în toamnă va merge la şcoală, iar ştabii le-au râs în nas: „ce să căutaţi voi bandiţilor la şcoală? Am selectat noi elemente din clasa muncitoare care au acest drept”. Aşa s-a întâmplat şi când a fost admisă la un liceu din Constanţa în urma unui examen, pentru a termina cei doi ani de şcoală care îi rămâsese. A avut însă ghinionul ca, întruna din zile, să fie chemată toată clasa la o şedinţă de U.T.M. Ea, a spus unei colege că „nu mai sunt membră U.T.M.” Aceasta, curioasă, a întrebat: „De ce?”. Pentru că nu a avut un răspuns, a informat o profesoară „zeloasă” care nu s-a lăsat până nu i-a smuls declaraţia „că nu a fost niciodată membră U.T.M.”, după care i-a povestit adevărul. După ce a aflat a făcut un scandal imens, urlând cât o ţineau puterile pe holurile şcolii: „Uite cum se infiltrează cozile de topor, ocupând locurile unor elevi din rândul muncitorilor şi ţăranilor cinstiţi!. S-a hotărât atunci să fie exmatriculată. Tot drumul de întoarcere, de la Constanţa la Feteşti, l-a parcurs plângând iar când au trecut peste podul de la Cernavoda i-a încolţit ideea să se arunce de pe el. Dar, imediat i-a apărut în minte chipul mamei ei şi urmările sinuciderii.
             Dar până la urmă a terminat liceul la fără frecvenţă, profitând de restricţiile care se mai îndulciseră.
             Mai înainte însă, a venit un ordin de la Sfatul Popular, ca din fiecare familie să plece câte una, două persoane pentru a lucra la grădina Canalului de la Ovidiu. Margareta a fost desemnată, de către părinţii săi să meargă ea, aşa că a pornit la drum împreună cu alţi tineri. La început au mers pe jos, apoi cu trenul de marfă până la Medgidia. De acolo din nou, pe jos, peste câmp, trecând pe lângă Poarta Albă, comuna Castelu.
             După o zi de călătorie a ajuns pe seară în comuna Cocoşu, populată cu macedoneni şi turci. I-au cazat în nişte barăci, au mâncat ceva, iar apoi la muncă. I-a rămas în minte că nu trebuia să se plângă de nimic. Trebuia să execuţi totul la ordin.
             Prin preajmă lucrau şi deţinuţi politici cu care intrau foarte rar în contact şi atunci când o făceau, riscau. A aflat de la aceştia poveşti din  dramele lor. Erau multe, diferite şi cumplite. Mulţi dintre ei erau închişi pe nedrept. Doar pentru că ascultau la radio postul Europa Liberă; alţii au fost pârâţi de vecini sau prieteni privind anumite simpatii sau antipatii; că au fost chiaburi şi erau duşmani ai poporului; duşmani ai luptei de clasă etc. Unii dintre ei erau bolnavi, vlăguiţi de muncă şi înfometare, dar trebuiau să facă faţă muncilor grele.
           S-a întors de acolo după 6 luni de muncă, tot cu un tren de marfă, lăsându-i în gara Bărăganu, iar de acolo, pe jos, îmbrăcată doar în trening şi încălţată în tenişi, pătrunşi de umezeala zăpezii, pe 6 decembrie. Au urmat zile multe de tratament pentru a-şi reveni după această cruntă răceală.
             Şi acum, după atâţia ani, repovestindu-mi ce-şi mai aducea aminte din acea perioadă, amintirile năvălesc însoţite de lacrimi. Tremură, mai bea o gură de cafea şi povesteşte mai departe fără să ţină seama de cronologia evenimentelor. Speră ca istoria să nu se mai repete şi fiecare familie să se bucure de avantajul gospodăriei sale.
 
Vasilica MITREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VREMURI, OAMENI ŞI… DESTINE - fragment

 

 

             Emoţii, curiozitate, nelinişte. Acestea erau sentimentele care mă încercau în acea după-amiază de 16 mai 2008.

             O seară frumoasă de Mai, în care de-abia adia puţin vântul. Trei autocare aşteptau îmbarcarea noastră, în faţa hotelului Aurora din Mamaia,  dar nu venise încă funcţionarul de la Uniune să aducă formularele cu asigurările medicale pentru perioada cât urma să stăm în Crimeea.

             Până atunci nu cunoscusem pe nimeni de etnie tătară. Prietena mea, Ana Ruse, îmi face cunoştinţă cu cineva din grupul tătarilor, despre care nu ştiam nimic. Începusem o discuţie aprinsă despre călătoria noastră, iar în jurul nostru s-a format un cerc, unde fiecare adăuga câte o informaţie despre această  excursie. Cineva spune că s-ar putea să facem 20 de ore. Altcineva intervine spunând că s-ar putea să facem mai puţin.  Pe mine această veste m-a luat prin surprindere. Cum plecarea era la orele 20.00 eu am crezut că în dimineaţa următoare vom ajunge în Crimeea.

             - S-ar putea să facem şi mai mult de 20 de ore, spune doamna Acmola.

             - Nu se poate! Eu am crezut că vom călători toată noaptea şi mâine dimineaţă vom ajunge la destinaţie.

             - Se va face chiar mai mult de 20 de ore, mai intervine altcineva în discuţie.

             - Gata, la maşini! Îmbarcarea! strigă cineva.

              Aflaserăm că suntem pe lista maşinii cu nr. 1. Ne-am îmbulzit fiecare spre autocarul destinat. Un domn a citit lista şi  ne-am urcat în această ordine. Eu, cu Ana, deşi am avut locuri mai în faţă, am  ales să stăm pe ultimele locuri din autobuz. Bună alegere! S-au dovedit că  erau cele mai bune. Cum celelalte locuri nu s-au mai ocupat, am putut să ne întindem puţin în timpul călătoriei, motiv ce ne atrăgea invidia unora,  noi având posibilitatea să stăm la „orizontală“. Vă sfătuiesc pe toţi cei care aveţi de făcut o călătorie mai lungă şi nu sunt ocupate ultimele locuri, să le alegeţi pe acelea. Două persoane stau foarte bine acolo şi… este mai comod.

              Drumul a durat – nu 20,  ci 27 de ore. Nu pentru faptul că distanţa este aşa de mare am călătorit atâtea ore, ci pentru că vameşii, trăgeau vizibil de timp şi stăteam câte 3-4 ore până ne returnau paşapoartele. Aşteptam…Afară era întuneric. Aşteptam… Mai urca câte unul din vameşi, îşi arunca câte o privire… ne mai număra…  Aşa stau lucrurile în vama din Ucraina şi, de ce să nu o spun, chiar şi în Moldova noastră. Poporul nostru român a fost şi este un popor blând, cu judecată. Cine le-au schimbat mentalitatea? Ei sunt de-ai noştri! Sunt fraţii noştri! De ce ne-au lăsat atât să aşteptăm în vamă, fără să fie aglomeraţie?! Aşa te porţi cu fraţii?

              De s-ar desfiinţa aceste vămi, ca oamenii să călătorească liberi! Oriunde mai poţi să te revolţi – la piaţă, la un ghişeu; poţi contesta  rezultatele unui examen. Numai la vamă nu poţi să sufli o vorbă. Taci chitic! Dacă scapi o vorbă, aceşti vameşi, care nu au nici-un stăpân şi nici-o regulă, îţi pot face mai mult rău dacă îndrăzneşti să le faci vreo observaţie. Îi vedeam cum stau şi ne priveau, din biroul lor bine luminat, fiind între 4 şi 8 dimineaţa, fără să mai aibă  alţi călători care să aştepte serviciile lor. Nu se grăbeau! Era o sfidare la condiţia umană. Iar noi, ghemuiţi de frigul din zorii zilei, înfometaţi, îi priveam cum se uitau liniştiţi spre autocarul nostru.  Aşteptau ceva de la noi?!

              Nu poţi coborî din autocar nici dacă ai vreo necesitate, atâta timp cât te afli în vamă. Aşa se face că, după patru ore staţionate, cum am ieşit din vamă, la câţiva zeci de metri, am coborât toţi, alergând, auzind în urma noastră strigându-se: „bărbaţii la stânga, femeile la dreapta!“ Foarte bine gândit. Dacă nu ar fi anunţat aşa, exista posibilitatea să ne întâlnim unii cu alţii. Nu am plecat imediat de pe loc. Am mai întârziat şi aici o oră pentru a servi  micul dejun, pe o pajişte înverzită în toate nuanţele de verde, alături de macii roşii care inundau împrejurimile. Totul în jurul nostru era verde şi roşu.     În Ucraina este mult teren agricol. Am apreciat că nu existau locuri lăsate de izbelişte. Cât vedeai cu ochii pământul era bine împărţit între culturile de primăvară. Printre acestea erau şi foarte multe solarii, direct pe sol, nu din acelea cu acoperişuri înalte. Păreau straturi, straturi de omăt privite de departe.

              Când am urcat în autocar, deşi era trecut de ora 9.00 am adormit aproape toţi fiind obosiţi de drum şi de staţionarea în vamă.

              Următoarea oprire, cu pauză mai mare, am avut-o la ieşirea din Odesa, acolo unde se află o mare piaţă, plină cu de toate:  peşte, preparate din carne, mâncăruri gătite, fel de fel de dulciuri, începând cu prăjituri, cozonaci, checuri, torturi preparate de gospodinele de prin împrejurimi şi nu în laboratoarele cofetăriilor. Arătau toate atât de bine că nu ştiai la ce anume să te opreşti. Ţi-ai fi dorit să guşti din toate produsele expuse. Dar cel mai tare te izbea mirosul puternic de peşte afumat. Am făcut turul de câteva ori admirând produsele de pe tarabă. Cine a călătorit în acea direcţie ştie despre ce anume  vorbesc. Nu cred că trece cineva prin zonă fără să poposească în această mare piaţă. De aici fiecare a cumpărat câte ceva!

 

              Ajungem în Simferopol cu picioarele amorţite de atâta drum. Afară era un aer umed şi rece de mai. Am coborât puţin pe tărâm crimeean, strângând mai mult sacourile  pe noi din cauza frigului pătrunzător ce se lăsase la acea oră. După 20-30 de minute plecăm spre altă destinaţie. O parte dintre călători rămân în oraş şi se cazează la Hotelul Moscova, iar cealaltă parte, printre care şi noi, ne cazăm la o pensiune din Bahcisarai. Până la această destinaţie a mai fost cred o oră de mers cu autocarul. Trecuse de orele 22.00. Ajungând pe întuneric, obosiţi, nu ne doream decât să închiriem o cameră de dormit.

              Transportul a fost gratuit, mai bine zis, a fost asigurat de către Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România,  iar cazarea a costat 12 dolari pe noapte. Abia a doua zi am putut admira  peisajul deosebit ce se desfăşura înaintea ochilor noştri. Până la plecarea cu autocarul înapoi, în Simferopol, acolo unde se desfăşoară an de an mitingul, facem o plimbare prin împrejurimi. Rămânem uluite! Decorul naturii era desăvârşit. Întâlnim o alee pietruită,  umbroasă, şi  începem să urcăm. De o parte şi de alta pomi înalţi şi arbuşti, de diferite soiuri, ne acopereau cu umbra lor. Totul în jurul nostru era verde. Verde crud.

              Vremea frumoasă şi călduroasă de peste zi a lunii Mai te îndemna la călătorie. Trilul micuţelor păsărele ne  acompaniau, întregind confortul şi simţul nostru spiritual. După un timp de mers ajungem la o biserică ortodoxă. Ca să ajungi până la ea trebuia să urci câteva zeci de trepte pe lângă stâncă. Nu am avut timp să mergem până sus, deoarece urma să plecăm în Simferopol, la miting. Ne-am propus să o vizităm după ce ne întoarcem de la festivitate. 

 

              Crimeea este o republică autonomă în cadrul Ucrainei, ocupă peninsula cu acelaşi nume din nordul Mării Negre. Capitala republicii este Simferopol, înainte spunându-i-se Akmescit. Ea are o suprafaţă de 26.200 km.p. şi o populaţie de aproape două milioane locuitori.

              La început, noi, românii, care eram în număr de cinci, am stat rezervaţi, în „colţul“ nostru cum s-ar zice, dar, încet-încet, ne-am dat seama că, tătarii sunt oameni „calzi“, prietenoşi. De câte ori întâlneam privirea lor ne răspundeau printr-un zâmbet. Astfel, încurajaţi de „feţe“ prietenoase, am început să intrăm în dialog. Am cunoscut-o atunci pe Ghiuner Acmola şi alte femei tătare: Ghiuler Vuap, Aymer, Osman Muzafer, fam. Seladin, Dervişi Beinaz, dl. Gelal şi mulţi alţii. Cu cei apropiaţi de locurile noastre, am spus bancuri, proverbe  româneşti şi tătăreşti, am discutat pe teme religioase, am făcut schimb de numere de telefon şi adrese,  ce mai, ne-am împrietenit. Dar, ca peste tot în lume, mai sunt şi oameni răutăcioşi. Printre ei, o doamnă, care întotdeauna ne făcea semn să tăcem când se vorbea în limba tătară, iar noi ceream să ni se traducă pentru a nota unele informaţii.

              Aşa au trecut cele 27 de ore pe care le-am făcut până  în Crimeea. Acum, ajunşi la destinaţie, aveam deja câţiva prieteni cu care vorbeam şi care  ne-au  tradus în româneşte.

 

              Aşa am aflat câte ceva despre Crimeea şi locul în care ne-am cazat. Prietenii noştri tătari cereau informaţii de la localnici, uneori intenţionat, pentru a ni le transmite în româneşte.

              Până în anul 1783 fusese capitala hanatului Kîrîm. Sultanul Abdul Hamit al II-lea. După ce a pierdut războiul, a cedat Rusiei (pe atunci era ţarină Ecaterina a II-a, prinţesă germană), căsătorită cu Petru al III-lea, căruia îi ia tronul în 1762, în urma unei lovituri de stat.

              Este cunoscut faptul că Ecaterina a II-a, avea, pe lângă un apetit sexual crescut pentru acea vreme, secolul delicatelor pudori, când alte femei nu-şi arătau nici glezna piciorului, avea şi o ambiţie pentru lărgirea imperiul rus şi  se vedea împărăteasă a lumii peste întreaga Asie şi Europă. Printre altele, şi-a dorit Crimeea, care avea mai multe oportunităţi: acces la Caucaz şi bazinul Dunării, navigaţie liberă pe Marea Neagră şi Dardanele. Pofta ei pentru pământuri străine este la fel de mare ca pofta pentru sex. Pentru realizarea tuturor proiectelor sale, s-a folosit de mulţi bărbaţi, trecându-i mai întâi prin patul ei, întărindu-şi armata, ceea ce nu făcuse nici o altă suverană.

              Un alt vis nerealizat al Ecaterinei a II-a a fost lichidarea Franţei ca stat.  Deşi fiul ei, Pavel I, ca mai apoi Alexandru I,  nepotul său, a purtat trei războaie cu francezii,  le-a pierdut pe toate.

              Şirul partenerilor de pat ai Ecaterinei fiind mai mare, mă voi opri la Potiomkin cu ajutorul căruia în 1783 anexează Crimeea şi îl face „prinţ al Tauridei”. Acesta era conştient că nu pot fi menţinute pământurile legate de imperiu decât cu forţa armelor şi foloseşte altă metodă - cheamă colonişti din alte ţări, pe puşcăriaşii care evadaseră din închisori, pe fugari, îi leagă de glie şi astfel, ţărmul de nord al Mării Negre a devenit rusesc. Generalul moare în Moldova, la sfârşitul anului 1791. Venise aici pentru a duce din  nou tratative cu turcii.

 

              Clădirea în care noi ne-am cazat  era în apropierea celui  mai vechi şi renumit liceu teologic, unde au învăţat primii hani şi liderii tătarilor. Era numit „Liceul cu lanţuri“ deoarece se aplica o educaţie foarte severă pentru ca aceşti copii să fie educaţi în spiritul religiei musulmane. Cineva mi-a explicat chiar aşa: „ca să prindă frica”! Iată deci o metodă educativă a  acelor timpuri.

              Întâmplarea a făcut să fim cazate în aceeaşi cameră  cu o tânără tătăroaică, căsătorită, având două fetiţe. Era de un bun simţ cu totul aparte, ceea ce ne-a făcut să credem că aşa sunt toţi oamenii din această comunitate. Ea se numeşte Cheriman Batal, mamă a doi copii reuşiţi şi locuieşte în Constanţa. Ulterior  i-am cunoscut familia.

              În prima seară am dormit în aceeaşi cameră şi cu doamna Ghiuner Acmola.. Mai târziu am aflat că doamna este o scriitoare de succes, scriind atât în limba turcă, tătară şi română,  profesoară de limba şi literatura română la un Liceu din Constanţa.  A tradus în tătară „Luceafărul“, poezia marelui poet român, Mihai Eminescu; Ey, Ana Tili! (Ei, limbă maternă!) şi alte opere a unor scriitori români şi tătari.

              În curtea interioară, erau „chioşcuri“ în stil oriental, cu canapele acoperite cu saltele şi perne, cu o masă pe mijloc, unde te poţi aşeza comod pentru a servi un ceai, o cafea sau alte bucate din tradiţia bucătăriei tătare. Aici,  şi noi serveam câte un ceai sau cafea, dimineaţa. Preţul era de un dolar. Tot atât costa şi un şuberec. Şi, Doamne, ce gustos mai era!

              De jur împrejur priveliştea era fascinantă. Stânci din piatră sculptate de natură îţi încântau privirea.

              Un păun şi o păuniţă te întâmpină cu „salutul“ lor gălăgios, privindu-te şi desfăcându-şi aripile într-un frumos evantai policolor.

              Tot aici, în Bahcisarai, în anul 1905, Ismail Gaspirali, unul din cei mai mari iluminişti ai lumii tătare, a înfiinţat prima editură şi tipografie în limba tătară. A funcţionat ca director al Editurii Tergiuman, fiind scriitor şi un mare om de cultură. A murit în anul 1914.

              Am vizitat şi noi întregul complex muzeal.

              În dimineaţa zilei de 18 Mai 2008 am plecat spre Simferopol, pentru a participa la miting. Tătarii, veniţi din toate părţile, comemorau cei 64 de ani de la surghiunul stalinist ce a avut loc în anul 1944, când poporul tătar crimeean a fost scos din patria lui. Puterea îi tulbură minţile lui Stalin, astfel că arestează chiar prieteni apropiaţi şi îi vâră la puşcărie, împuşcă, deportează. Cumpliţi au fost anii aceia, când crimeenii au fost deportaţi din patria lor şi li s-au confiscat toate averile.